MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 2020-2022

Logo Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka będzie realizowana w tym roku w Chróścicach. W ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej zrealizowane zostanie zadanie pn:. "Doposażenie kuchni w sołtysówce", w tym zakup mebli oraz lodówki. Sprzęt ten umożliwi organizację spotkań, których tematyka dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych, zdrowego żywienia, a także wielopokoleniowej integracji, edukacji, kultury i rekreacji mieszkańców Chróścic. W ubiegłym roku "Sołtysówka" została wyremontowana dzięki staraniom Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Kolejnym krokiem jest doposażenie obiektu, które jest możliwe dzięki Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej. Koszt realizacji zadania został określony na kwotę 6.000 zł, w tym 5.000 zł złotych pochodzi z budżetu województwa opolskiego i 1.000 zł z budżetu gminy Dobrzeń Wielki.

W ubiegłych latach Marszałkowska Inicjatywa Sołecka była realizowana w Dobrzeniu Wielkim, Dobrzeniu Małym i Kup, które również otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa opolskiego, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, w wysokości 5.000 zł każdy.

W 2021 roku zrealizowano projekt wyposażenia i modernizacji sołeckiego miejsca spotkań w Dobrzeniu Wielkim. Kwota projektu ogółem wyniosła 6.000 zł, w tym wkład własny gminy Dobrzeń Wielki pozostał na poziomie 1.000 zł.

W 2020 roku przeprowadzono dwa projekty:

* Jeden w Dobrzeniu Małym polegający na organizacji imprez wielopokoleniowych dla mieszkańców. Celem spotkań była dbałość o lokalne dziedzictwo kulturowe i zacieśnianie więzi rodzinnych. Wartość całkowita projektu wyniosła 6.000 zł, z wkładem własnym gminy w wysokości 1.000 zł.

Drugi projekt był realizowany w Kup i polegał na zagospodarowaniu terenu przy sali wiejskiej. Powstał wtedy plac zabaw. Wkład po stronie gminy Dobrzeń Wielki i Rady Sołeckiej był wówczas większy bo wyniósł prawie 6.000 zł. Łącznie na zagospodarowanie terenu wydatkowano kwotę blisko 11.000 zł.

W latach 2020-2022 w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała 20.000 zł z budżetu województwa opolskiego na realizację inicjatyw sołeckich.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki