• Dzisiaj jest:
  sobota, 15 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  24 °C

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach i przedszkolach można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia 1 sierpnia 2012r.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:                                                             

 • do 702zł  (nieodpłatnie);
 • od 703zł do 1.053zł  (obiady są płatne 50% przez Ośrodek, a 50% przez rodziców)
 • powyżej 1.053zł (obiady płatne w 100% przez rodziców)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach :

 • wielodzietność -troje i więcej dzieci,
 • samotne wychowywanie dzieci,
 • konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
 • uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczych oraz specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego,
 • niepełnosprawność występująca w rodzinie .

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.gops.dobrzwielki.pl )

- druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;

- druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2012/2013- zakładka Formularze.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu posiłku dla dziecka w roku szkolnym / przedszkolnym 2012/2013 od 1 września 2012r. należy złożyć kompletny wniosek o dożywianie dziecka w terminie:  01.08.2012r. – 07.09.2012r.

Wnioski złożone po 07.09.2012r. rozpatrywane i realizowane będą od 1października 2012r. 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków : poniedziałek :  07:15  - 16:15
 • wtorek, środa, czwartek: 07:15 - 14:45  
 •  piątek:    07:15 - 13:15
   
Data publikacji: 11-07-2012 09:32 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 11-07-2012 09:39 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej