Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach i przedszkolach można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia 1 sierpnia 2012r.  Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:                                                             

 • do 702zł  (nieodpłatnie);
 • od 703zł do 1.053zł  (obiady są płatne 50% przez Ośrodek, a 50% przez rodziców)
 • powyżej 1.053zł (obiady płatne w 100% przez rodziców)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach :

 • wielodzietność -troje i więcej dzieci,
 • samotne wychowywanie dzieci,
 • konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
 • uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczych oraz specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego,
 • niepełnosprawność występująca w rodzinie .

Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.gops.dobrzwielki.pl )

- druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;

- druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2012/2013- zakładka Formularze.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu posiłku dla dziecka w roku szkolnym / przedszkolnym 2012/2013 od 1 września 2012r. należy złożyć kompletny wniosek o dożywianie dziecka w terminie:  01.08.2012r. – 07.09.2012r.

Wnioski złożone po 07.09.2012r. rozpatrywane i realizowane będą od 1października 2012r. 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków : poniedziałek :  07:15  - 16:15
 • wtorek, środa, czwartek: 07:15 - 14:45  
 •  piątek:    07:15 - 13:15
   
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki