Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Kup am. 2 dz. 1268/143

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

L.p.

Nr działki/

Arkusz mapy

Nr KW

Pow.

[m2]

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania/ informacja o przeznaczeniu do zbycia

Cena nieruchomości

[zł]

1.

1268/143 am.2

OP1O/00088091/9

255

Kup

Działka położona jest w miejscowości Kup przy drodze gminnej ul. Stawowej z bezpośrednim z niej zjazdem. Położona jest w terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi niewielki fragment terenu, zlokalizowany pomiędzy istniejącą zabudową a drogą publiczną. Kształt działki nieregularny, teren równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Od strony zachodniej w granicach działki przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej do sąsiedniego budynku mieszkalnego. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną, w dalszym zasięgu gazową.

Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: Bp - 0,0255 [ha].

MN – teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, o niskiej intensywności zabudowy (max do 4 mieszkań w budynku)

/sprzedaż w drodze przetargu

 19 500,00 zł + 23% VAT

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 26 sierpnia 2022 roku.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na stronach internetowych urzędu.

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                                                                /-/ Piotr Szlapa

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki