Inwestycje i dotacje w gminie Dobrzeń Wielki

Drodzy Mieszkańcy,
 
Choć mamy sezon wakacyjny w pełni to nie zwalniamy kroku i działamy na pełnych obrotach. W naszej gminie prowadzimy szereg inwestycji z myślą o mieszkańcach jak i osobach, które nas odwiedzają. Na półmetku są pracę związane z „Modernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim”. Roboty zgodnie z umową planujemy zakończyć w grudniu br.  Następną bardzo ważną inwestycją, której realizację rozpoczęliśmy w lipcu jest „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” w miejscowości Chróścice. Zakończenie tego zadania planowane jest na koniec sierpnia 2023 roku a jego wartość umowna wynosi 4.890.620, 16 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 3 800 000 zł oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000 zł. Dodatkowo Gmina Dobrzeń Wielki w ramach tego projektu zakupi 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 202 500 zł. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez nas, w tej chwili, jest współfinasowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2” Wartość umowna tej inwestycji drogowej wynosi 1.799.999,99 złotych, w tym dofinansowanie 1 133 448,00. Termin wykonania tego zamówienia upływa 13.10.2022 r. Bezpośrednio w sąsiedztwie tej drogi znajdują się dwie następne inwestycje drogowe. Obie współfinansowane z kolei z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwsza z nich to „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej” w Chróścicach o wartości 115.147,67 zł z czego dofinansowanie wynosi 95.959,67. Termin wykonania tego zadania kończy się 22.10.2022 r. Trzecia inwestycja drogowa realizowana w Chróścicach to „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I” o wartości 192 179,92 zł, w tym dofinansowanie wynosi 158.392,35 zł. Termin jego wykonania upływa z kolei 22.10.2022 r. Lada chwila powinny rozpocząć się pracę związane z Rozbudową sieci oświetlenia drogowego wraz z przyłączeniem dodatkowych stanowisk oświetlenia w Kup ul. Brzozowej, w Chróścicach Nad Ujściem i w Dobrzeniu Wielkim na ul. Kopernika. Wartość robót wynosi 162 790.17 zł a wykonanie zadania przewidziano na 4 miesiące od podpisania umowy.
Inwestycją, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej to wyposażenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów, który będzie się mieścił w Gminnym Ośrodku Kultury. Koszt projektu to 200 000 złotych, z czego dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 wynosi 160 000 zł. Chcieliśmy również Państwa poinformować, że wspólnie z Zarządem Województwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, będziemy realizować projekt partnerski pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim polegający na utworzeniu 2 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, w oparciu o istniejącą komunalną bazę mieszkaniową, wymagającą remontu kapitalnego. Wartość tego projektu to 378 000,00 zł i jest on w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych.
W trakcie realizacji jest również projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o wartości 168.432 zł polegający na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, który w sposób kompleksowy zabezpieczy funkcjonowanie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Dofinasowanie do projektu w tym przypadku wynosi 100% jego wartości.
Kolejna duża ważna inwestycja to „Budowa stołówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Reymonta” , która w tej chwili znajduje się na etapie przygotowywania procedury przetargowej. Rozpoczęcie prac planujemy w IV kwartale br., a zakończenie do końca przyszłego roku. Wartość tego zadania to 5 498 761,58 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 825 000 zł.
W fazie projektowej znajdują się z kolei tematy związane z „Przebudową ulicy Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim”, „ Termomodernizacją budynku szatni na boisku LZS TOR w Dobrzeniu Wielkim”, „Przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup” oraz „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej ( dł. ~ 600 m)” .
Jesteśmy w trakcie pisania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg do „Remontu ulicy Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym" i „Remontu ulicy Kościelnej w Dobrzeniu Wielki”.
Prócz wyżej wymienionych inwestycji prowadzimy również cały innych szereg innych, drobnych robót związanych z naszymi drogami, rowami, zielenią, boiskami i pozostałą infrastrukturą gminną. Co ważne podkreślenia, w obecnej sytuacji budżetowej, wszystkie nasze, zakrojone na szeroką skalę działania nie byłyby możliwe do realizacji bez aktywnego i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych.
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki