• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Inwestycje i dotacje w gminie Dobrzeń Wielki

Drodzy Mieszkańcy,
 
Choć mamy sezon wakacyjny w pełni to nie zwalniamy kroku i działamy na pełnych obrotach. W naszej gminie prowadzimy szereg inwestycji z myślą o mieszkańcach jak i osobach, które nas odwiedzają. Na półmetku są pracę związane z „Modernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim”. Roboty zgodnie z umową planujemy zakończyć w grudniu br.  Następną bardzo ważną inwestycją, której realizację rozpoczęliśmy w lipcu jest „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania” w miejscowości Chróścice. Zakończenie tego zadania planowane jest na koniec sierpnia 2023 roku a jego wartość umowna wynosi 4.890.620, 16 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 3 800 000 zł oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000 zł. Dodatkowo Gmina Dobrzeń Wielki w ramach tego projektu zakupi 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 202 500 zł. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez nas, w tej chwili, jest współfinasowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2” Wartość umowna tej inwestycji drogowej wynosi 1.799.999,99 złotych, w tym dofinansowanie 1 133 448,00. Termin wykonania tego zamówienia upływa 13.10.2022 r. Bezpośrednio w sąsiedztwie tej drogi znajdują się dwie następne inwestycje drogowe. Obie współfinansowane z kolei z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwsza z nich to „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej” w Chróścicach o wartości 115.147,67 zł z czego dofinansowanie wynosi 95.959,67. Termin wykonania tego zadania kończy się 22.10.2022 r. Trzecia inwestycja drogowa realizowana w Chróścicach to „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I” o wartości 192 179,92 zł, w tym dofinansowanie wynosi 158.392,35 zł. Termin jego wykonania upływa z kolei 22.10.2022 r. Lada chwila powinny rozpocząć się pracę związane z Rozbudową sieci oświetlenia drogowego wraz z przyłączeniem dodatkowych stanowisk oświetlenia w Kup ul. Brzozowej, w Chróścicach Nad Ujściem i w Dobrzeniu Wielkim na ul. Kopernika. Wartość robót wynosi 162 790.17 zł a wykonanie zadania przewidziano na 4 miesiące od podpisania umowy.
Inwestycją, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej to wyposażenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów, który będzie się mieścił w Gminnym Ośrodku Kultury. Koszt projektu to 200 000 złotych, z czego dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 wynosi 160 000 zł. Chcieliśmy również Państwa poinformować, że wspólnie z Zarządem Województwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, będziemy realizować projekt partnerski pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim polegający na utworzeniu 2 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, w oparciu o istniejącą komunalną bazę mieszkaniową, wymagającą remontu kapitalnego. Wartość tego projektu to 378 000,00 zł i jest on w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych.
W trakcie realizacji jest również projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o wartości 168.432 zł polegający na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, który w sposób kompleksowy zabezpieczy funkcjonowanie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Dofinasowanie do projektu w tym przypadku wynosi 100% jego wartości.
Kolejna duża ważna inwestycja to „Budowa stołówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Reymonta” , która w tej chwili znajduje się na etapie przygotowywania procedury przetargowej. Rozpoczęcie prac planujemy w IV kwartale br., a zakończenie do końca przyszłego roku. Wartość tego zadania to 5 498 761,58 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 825 000 zł.
W fazie projektowej znajdują się z kolei tematy związane z „Przebudową ulicy Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim”, „ Termomodernizacją budynku szatni na boisku LZS TOR w Dobrzeniu Wielkim”, „Przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup” oraz „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej ( dł. ~ 600 m)” .
Jesteśmy w trakcie pisania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg do „Remontu ulicy Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym" i „Remontu ulicy Kościelnej w Dobrzeniu Wielki”.
Prócz wyżej wymienionych inwestycji prowadzimy również cały innych szereg innych, drobnych robót związanych z naszymi drogami, rowami, zielenią, boiskami i pozostałą infrastrukturą gminną. Co ważne podkreślenia, w obecnej sytuacji budżetowej, wszystkie nasze, zakrojone na szeroką skalę działania nie byłyby możliwe do realizacji bez aktywnego i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych.
Data publikacji: 09-08-2022 14:36 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 10-08-2022 07:39 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz