Ogólna charakterystyka sieci wodnokanalizacyjnej

Eksploatacją wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zajmuje się spółka  „PROWOD”, która prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - na bazie tych aktów corocznie są opracowywane taryfy opłat za wodę i ścieki, które są w dalszej kolejności zatwierdzane przez Radę Gminy.

Zadaniem związane z eksploatacją wodociągów obejmują :

 • ujęcia wody ( studnie wiercone),
 • pompownie wodociągowe,
 • urządzenia do uzdatniania wody,
 • hydrofory i zbiorniki wodne,
 • sieci wodociągowe oraz instalacje wewnętrzne,
 • pomiar oraz kontrole ilości i jakości produkowanej wody,
 • eksploatacja hydrantów przeciwpożarowych na sieciach  wodociągowych
 • eksploatacja przyłączy wodociągowych,

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

 • oczyszczalnie ścieków,
 • przesyłowe przepompownie ścieków,
 • eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z ksploatacją  przydomowych przepompowni ścieków,
 • rozruch urządzeń,
 • kontrolę przebiegu i efektów technologicznych,
 • konserwację, przeglądy remonty urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacji urządzeń.
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki