• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  25 °C

Ogólna charakterystyka sieci wodnokanalizacyjnej

Eksploatacją wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zajmuje się spółka  „PROWOD”, która prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków  rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - na bazie tych aktów corocznie są opracowywane taryfy opłat za wodę i ścieki, które są w dalszej kolejności zatwierdzane przez Radę Gminy.

Zadaniem związane z eksploatacją wodociągów obejmują :

 • ujęcia wody ( studnie wiercone),
 • pompownie wodociągowe,
 • urządzenia do uzdatniania wody,
 • hydrofory i zbiorniki wodne,
 • sieci wodociągowe oraz instalacje wewnętrzne,
 • pomiar oraz kontrole ilości i jakości produkowanej wody,
 • eksploatacja hydrantów przeciwpożarowych na sieciach  wodociągowych
 • eksploatacja przyłączy wodociągowych,

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

 • oczyszczalnie ścieków,
 • przesyłowe przepompownie ścieków,
 • eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z ksploatacją  przydomowych przepompowni ścieków,
 • rozruch urządzeń,
 • kontrolę przebiegu i efektów technologicznych,
 • konserwację, przeglądy remonty urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacji urządzeń.
Data publikacji: 26-08-2011 09:56 Opublikował(a): Izabela Kołodziej