Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 )

zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w środę, dn. 28 września 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały:

  1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
  • informacja Skarbnika Gminy
  • dyskusja
  • głosowanie
  1. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFUchwała.XLIX. .2022.2022-09-28 WPF.pdf (3,49MB)
PDFUchwała.XLIX. .2022.2022-09-28 budżet.pdf (354,33KB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki