Nabór dla hodowców zwierząt

Uwaga Rolnicy!
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Wsparcie mogą otrzymać hodowcy drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną.
Niezbędnym warunkiem jest również to, aby każdy wnioskodawca posiadał prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzi chów wspomnianych zwierząt.
Pomoc przyznawana jest w formie dopłat do ubezpieczeń drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.
Okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Zatem, aby móc się stać beneficjentem tej pomocy, należy w ramach prowadzonej działalności rolniczej mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.
Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej:
– 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub
– 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub
– 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub
– 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub
– 4 sztuki bydła, lub
– 14 sztuk świń.
Pomoc przyznaje się w wysokości 70 proc. opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-20 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r.
Wnioski o pomoc przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Dokumenty można składać osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki