• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 15 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  29 °C

Sieć wodociągowa

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki eksploatowane są dwie zmodernizowane nowoczesne i bezobsługowe stacje wodociągowe.

1. Stacja Uzdatniania Wody  w miejscowości Czarnowąsy gdzie zlokalizowane są   trzy ujęcia wodociągowe. Pobór wód podziemnych z ujęć studni wierconych o gł. ponad 70 m w ilości :

 • Q śr. d     =   711 m 3
 • Q max. d   =   936 m 3
 • Q max h    =     39 m 3

Stacja wodociągowa  zasila w wodę 978 przyłączy wodociągowych w miejscowościach Czarnowąsy, Krzanowice oraz Borki.
Roczna produkcja wody to 231 200 m 3  ( ok. 600-650 m 3 / dobę ).
Całkowita długość sieci wodociągowej i długość przyłączy wodociągowych wynoszą :

 • Czarnowąsy
  • długość sieci wodociągowej            -   26 120 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      710 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -   15 115 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -       112 szt.
 • Krzanowice
  • długość sieci wodociągowej            -     3 729 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      122 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -    2 615 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -      32 szt.
 • Borki
  • długość sieci wodociągowej            -     6 969 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      145 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -    3 025 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -      26  szt.

Stacja wodociągowa  w Czarnowąsach po przeprowadzonej modernizacji i zwodociągowaniu wszystkich zasilanych miejscowości oraz podłączeniu w 100%  przyłączy do istniejących budynków posiada rezerwę dla dalszej rozbudowy budownictwa mieszkaniowego.

2. Stacja Uzdatniania Wody  w miejscowości Chróścicach gdzie zlokalizowane są dwa ujęcia wodociągowe. Pobór wód podziemnych z ujęć studni wierconych o gł. 56 m w ilości :

 • Q max. d   =  1 205 m 3
 • Q max h    =    90,1 m 3

Stacja wodociągowa  zasila w wodę przyłącza wodociągowe  w miejscowości Chróścice oraz częściowo Dobrzeń Wielki.
Roczna produkcja wody to 155 380 m 3  ( ok. 400 - 450 m 3 / dobę ). Całkowita długość sieci wodociągowej i długość przyłączy wodociągowych wynoszą :

 • Chróście
  • długość sieci wodociągowej            -   37 615 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      864 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -   21 312 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -    179  szt.

Stacja wodociągowa w Chróścicach w 2006 roku została gruntownie zmodernizowana a ujęcia wodociągowe posiadają olbrzymie rezerwy produkcyjne.
Planuje się w najbliższym czasie połączenie tranzytowe wodociągu w Chróścicach z wodociągiem w miejscowości Kup, które ma na celu zapewnienie ciągłej dostawy wody dla odbiorców.

Zadaniem połączenia wszystkich ujęć wodociągowych na terenie całej gminy jest dostarczenie wody bez przerwy do wszystkich odbiorców w przewidywanej ilości  i pod odpowiednim ciśnieniem.

Ponadto „Prowod”  eksploatuje sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi w pozostałych miejscowościach gminy Dobrzeń Wielki zasilając sieć wodociągową z ujęć Spółki „Elkom” z Brzezia t.j. :

 • Dobrzeń Wielki
  • długość sieci wodociągowej            -   30 638 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      651 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -   16 811 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -    169  szt.
 • Dobrzeń Mały
  • długość sieci wodociągowej            -    6 100 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      204 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -   16 811 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -     37  szt.
 • Kup
  • długość sieci wodociągowej            -   12 273 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      276 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -    7 139 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -     49  szt.
 • Brzezie
  • długość sieci wodociągowej            -    2 000 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -       61 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -    1 284 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -      8  szt.
 • Świerkle
  • długość sieci wodociągowej            -    8 876 m
  • ilość przyłączy wodociągowych      -      136 szt.
  • długość przyłączy wodociągowych  -    3 537 m
  • ilość hydrantów przeciwpożarowych -     22  szt.
Data publikacji: 26-08-2011 09:59 Opublikował(a): Izabela Kołodziej