PROW 2014-2020 – „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym”

Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu: 116 438,00 zł

Wartość dofinansowania: 69 217,00 zł

Realizacja projektu: 2022-2023 r.

Cel realizacji projektu: Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań poprzez budowę ogrodu zimowego i zakup wyposażenia

Efekt rzeczowy realizacji projektu:  Budowa ogrodu zimowego wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym

Wskaźnik rezultatu: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

 

Operacja pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym”
 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00832-6935-UM0811454/22 z dnia 23 listopada 2022 r.
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki