• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

Informacja w sprawie sieci cieplnej

Szanowni mieszkańcy!
W ostatnich dniach ECO SA – nowy dzierżawca sieci cieplnej w Dobrzeniu Wielkim i Czarnowąsach informuje Państwa poprzez wiadomości w prasie, radiu, mediach społecznościowych, e-mail czy też w końcu przez tradycyjne pisemne powiadomienia o warunkach kontynuacji przesyłu ciepła od 1 stycznia 2023 r. Spółka ECO SA informuje, że wszyscy mieszkańców dzielnicy Czarnowąsy i Gminy Dobrzeń Wielki, którzy do tej pory korzystali z ciepła systemowego i chcą z niego korzystać od 1 stycznia 2023 r. muszą złożyć wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła z Energetyką Cieplną Opolszczyzny. W związku z tym faktem pojawiło się szereg pytań i wątpliwości, które pragniemy w tym miejscu wyjaśnić. Oczywiście oprócz zaniepokojonych mieszkańców odezwały się głosy hejterów, którzy przy każdej możliwej sytuacji negują wszystko, próbują zaistnieć i udowodnić, że oni by to zrobili lepiej. Jest im o tyle łatwiej, że za nic nie odpowiadają i mogą składać takie obietnice bez pokrycia. Wszyscy pamiętamy w jakiej sytuacji byliśmy jeszcze rok temu, kiedy zarówno Gmina jak i mieszkańcy zostali zaskoczeni decyzją spółki ELKOM o zamiarze zaprzestania przesyłu ciepła do naszych domów i budynków publicznych od 1 stycznia 2023. Odezwały się do nas setki zaniepokojonych mieszkańców, którzy po wypowiedzeniu dotychczasowych umów zastanawiali się, co dalej z ogrzewaniem ich gospodarstw domowych. Od początku staraliśmy się ich uspokajać, aby nie siać paniki i ciężko pracowaliśmy by sieć cieplna na terenie Gminy nadal funkcjonowała a rozwiązań tej sytuacji naprawdę nie było wiele. Okres roku na zinwentaryzowanie sieci cieplnej, przeprowadzenie skomplikowanej procedury przetargowej na dzierżawę sieci, dziesiątki spotkań i godzin negocjacji ze współwłaścicielami sieci cieplnej Spółką ELKOM i Elektrownią Opole, z Miastem Opole, z Urzędem Regulacji Energetyki w sprawie opracowania takiego modelu funkcjonowania sieci cieplnej na terenie naszych dwóch gmin, aby miała ona szansę przetrwania przynajmniej do czasu możliwości zaproponowania naszym mieszkańcom jakieś alternatywy, to naprawdę niedużo. Oczywiście nikt nie lubi podwyżek. Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, też żyjemy w tym kraju i ponosimy koszty szalejącej inflacji. Od początku mówiliśmy oficjalnie, że ciepło będzie droższe. Kłamią Ci, którzy mówią, że o tym nie słyszeli. Nie mogło być inaczej, skoro przyczyna rezygnacji ELKOMU została jasno określona w przesłanych do Państwa wypowiedzeniach. Była nią pokaźna strata finansowa, która spółka ponosiła przy okazji prowadzenia tej działalności, której nie akceptował organ nadzorczy spółki. Do 2017 roku czyli do momentu podziału administracyjnego gminy straty te rekompensowała spółce Gmina w różnej formie. Utopią jest twierdzenie, że można znaleźć takiego operatora, który będzie prowadził działalność nie zakładając co najmniej zwrotu kosztów. Potwierdzeniem tego faktu jest rezultat publicznego przetargu nieograniczonego, który ogłosiła gmina i do którego przystąpiła jedna firma tj. właśnie Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA. Kolejki chętnych nie było, pomimo bardzo skromnych warunków, które Gmina narzuciła przyszłemu operatowi sieci. Nasza sieć nie jest atrakcyjna dla potencjalnych operatorów. Jest specyficzna chociażby ze względu na silnie rozproszoną zabudowę, w której jest prowadzona i brak dużych odbiorców na tej sieci. Sieć cieplna w Opolu liczy 130 km i sprzedaż jest na poziomie 250MW, zaś u nas jest 80 km, która obsługuje 1300 gospodarstw, a sprzedaż kształtuje się na poziomie 20MW. Mamy więc skalę porównawczą. Niesie to oczywiście określone konsekwencje. Między innymi związane ze stratami na sieci. Średnioroczne straty na sieciach cieplnych w Polsce wynoszą 11-13%. U nas jest aż 47%. To niestety też Szanowni Państwo musi mieć wpływ na cenę naszego ciepła. Na tak dużą, szokująca podwyżkę składa się więc część związana z próbą wyeliminowania przyczyn rezygnacji spółki Elkom, czyli uwzględnienia w niej między innymi opisanej wcześniej charakterystyki sieci i środków na utrzymanie sieci w stanie technicznym umożliwiającym jej funkcjonowanie oraz druga część związana z ogólną sytuacją na rynku energetycznym w Polsce, czyli tym co jest odpowiedzialne od co najmniej roku za drastyczne podwyżki innych nośników energii m.in. węgla, gazu, pelletu itd. Małym pocieszeniem oczywiście będzie fakt, że tak jak zapewnia spółka ECO cena GJ ciepła będzie u nas na poziomie cen jakie za ciepło ponoszą mieszkańcy Opola, jednakże daje to wiele do myślenia na temat chociażby zasad kształtowania cen ciepła na terenie naszej Gminy w stosunku do innych nośników energii, skoro nawet po tak drastycznej podwyżce będziemy na poziomie cen „opolskich” i taniej jak węgiel. Oczywiście wszystkie te nasze rozważania na temat ostatecznych cen ciepła w naszej gminie są w tej chwili czysto teoretyczne, gdyż decydujące zdanie w tej sprawie będzie miał Urząd Regulacji Energetyki, który oceni zasadność wniosku taryfowego ECO S.A. Często powtarzającym się pytaniem jest również to dlaczego informacja ta trafia do mieszkańców tak późno, praktycznie na trzy tygodnie przed godziną” zero”? I tu odpowiedź jest związana również ze specyfiką naszej sieci, gdzie jej część należy do Gminy Dobrzeń Wielki a druga do PGE, która jest równocześnie sprzedawcą ciepła. I właśnie negocjacje, które trwały pomiędzy tymi dwoma stronami i na które gmina nie miała wpływu, oprócz oczywiście próśb, apeli i nacisków poprzez URE, spowodowały przesunięcie terminu podpisania umów z odbiorcami końcowymi. Drugą sprawą, która komplikuje ten proces jest fakt, że ECO, zgonie z RODO, nie może mieć udostępnionych Państwa danych osobowych, więc w przekazywaniu wszelkich informacji do Państwa pośredniczy ELKOM. ECO deklaruje nie odłączanie ciepła mimo braku umowy oraz uruchomienie punktu obsługi klienta w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Czarnowąsach w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Na końcu warto zadać sobie pytanie jaka była alternatywa dla takiego rozwiązania? Oczywiście rok temu gdy istniało realne zagrożenie, że nie znajdziemy operatora dla naszej sieci inną opcją było scedowanie to na naszą spółkę, nie przygotowaną organizacyjnie, technicznie i prawnie do takiej działalności. Spółce, dla której uzyskanie korzystnej taryfy byłoby jeszcze trudniejsze niż dla Elkomu, a więc straty byłyby dla niej a pośrednio także dla gminy jeszcze większe. Wszystko wymagałoby milionowych nakładów, których niestety w budżecie gminy nie ma. Suma summarum doprowadziłoby to w krótkim czasie do bankructwa gminy a sieć cieplną do zamknięcia. W przeciwieństwie do naszych adwersarzy posługujemy się tak w przypadku sieci cieplnej, GOKu jak i każdej innej sprawie faktami, liczbami i argumentami a nie kłamstwami, półprawdami, pustymi obietnicami i manipulacjami. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie naszych mieszkańców i w miarę ograniczonych możliwości odpowiadać na ich oczekiwania, ale szkoda nam czasu na udział w nieczystych gierkach, tym bardziej, że znamy przesłanki tych, który za nimi stoją. Wolimy w tym czasie dalej realizować zaplanowane inwestycje, ściągać na nie środki zewnętrzne  i podejmować nie zawsze proste, ale za to konieczne decyzje, nie dla taniego poklasku, ale dla rozwiązywania problemów większości mieszkańców naszej Gminy.
Data publikacji: 08-12-2022 08:07 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 08-12-2022 08:09 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz