Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki

proj_internet.jpeg

W dniu 2 sierpnia 2012 r. Gmina Dobrzeń Wielki zawarła z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie umowę na realizację projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, w tym przede wszystkim dzieci. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 35 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj. 1 rok i 5 lat okresu trwałości.

Projekt przyczynia się do realizacji celów PO IG, w tym celu Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion określonego jako „Zapewnienie dostępu do Internetu
dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”.

Szczegółowe cele Projektu:

  1. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu, w tym przede wszystkim dzieci poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych.
  2. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział
    w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. 

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PO IG

213.933,00

181.843,05

2012 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki