Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W dniu 21 sierpnia 2012 r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych. Cała szóstka nauczycieli, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, egzamin zdała pomyślnie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela mianowanego musi odbyć staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki, w dniu 29 sierpnia 2012 r., nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk Wójta Gminy – Henryka Wróbla akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są: mgr Małgorzata Długosz – gminny koordynator sportu z 5 letnim stażem pracy i mgr Anna Świtoń  z 7 letnim stażem pracy, pracujące na stanowiskach nauczycielek wychowania fizycznego w Zespole Szkół Dobrzeniu Wielkim; mgr Teresa Weber pracująca od 5 lat w Publicznym Przedszkolu w Brzeziu, jako nauczycielka wychowania przedszkolnego, a posiadająca również kwalifikacje logopedy; mgr Renata Kozioł z 7 letnim stażem pracy pracująca jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach; mgr Agnieszka Kołodziej nauczycielka fizyki i matematyki z 5 letnim stażem zawodowym posiadająca także kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego i pomocy z zakresu oligofrenopedagogiki oraz ks. mgr Krzysztof Romański nauczyciel religii także z 5 letnim stażem pracy, oboje pracujący w Zespole Szkół w Czarnowąsach.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdecznie gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego !

                                                                                                 Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                          Irena Weber

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki