• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W dniu 21 sierpnia 2012 r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych. Cała szóstka nauczycieli, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, egzamin zdała pomyślnie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela mianowanego musi odbyć staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki, w dniu 29 sierpnia 2012 r., nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk Wójta Gminy – Henryka Wróbla akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są: mgr Małgorzata Długosz – gminny koordynator sportu z 5 letnim stażem pracy i mgr Anna Świtoń  z 7 letnim stażem pracy, pracujące na stanowiskach nauczycielek wychowania fizycznego w Zespole Szkół Dobrzeniu Wielkim; mgr Teresa Weber pracująca od 5 lat w Publicznym Przedszkolu w Brzeziu, jako nauczycielka wychowania przedszkolnego, a posiadająca również kwalifikacje logopedy; mgr Renata Kozioł z 7 letnim stażem pracy pracująca jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach; mgr Agnieszka Kołodziej nauczycielka fizyki i matematyki z 5 letnim stażem zawodowym posiadająca także kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego i pomocy z zakresu oligofrenopedagogiki oraz ks. mgr Krzysztof Romański nauczyciel religii także z 5 letnim stażem pracy, oboje pracujący w Zespole Szkół w Czarnowąsach.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdecznie gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego !

                                                                                                 Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                          Irena Weber

 

Data publikacji: 30-08-2012 09:16 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 30-08-2012 11:00 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej