• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  27 °C

Informacja o LIV sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)

 

zwołuję LIV sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, 29 grudnia 2022 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 10.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 15.12.2022 do 29.12.2022 r.).
 5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 24.11.2022 do 29.12.2022 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 oraz Uchwała
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026  
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Dobrzeniu Wielkim oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała o zmianie uchwały Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
  8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej
  w Dobrzeniu Małym
 • informacja Przewodniczącego Rady
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFProjekt Uchwały Budżet Gminy na rok 2023.pdf (1,30MB)

PDFProjekt Uchwały_Klub Seniora.pdf (267,46KB)

PDFProjekt Uchwały o zmianie uchwały_Regulamin świetlicy wiejskiej.pdf (253,10KB)

Data publikacji: 22-12-2022 14:22 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 22-12-2022 14:22 Modyfikował(a): Dominika Jonek