Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550  lub  (77)  46 96 517  informuje, że od dnia  3 września 2012r. można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 parter– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  wg. następującego harmonogramu:

- do dnia 15 września 2012r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych;
- do dnia 15 października 2012r. słuchacze kolegiów.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

a) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;

b) w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu  przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl  - zakładka Formularze  .

Wnioski złożone po wyznaczonym wyżej terminie będą rozpatrywane w myśl obowiązujących przepisów. 

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków : poniedziałek : godz. 07:15  - 16:15
  • wtorek, środa, czwartek: godz.07:15 - 14:45  
  •  piątek:  godz.  07:15 - 13:15
     
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki