• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    8 °C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.3148/446

 

 

 

G.6840.6.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Obręb: Dobrzeń Wielki

Działka nr 3148/446 arkusz mapy 3,
o pow. 0,0016 ha

OP1O/00048579/2

Przeznaczenie w planie: UZ – tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz

                                            EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Dobrzeniu Wielkim, na której znajduje się transformator kontenerowy. W bezpośrednim sąsiedztwie sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, kanalizacja sanitarna oraz sieć ciepłownicza. W pobliżu działki  znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki.

 

Cena nieruchomości: 2 327 zł netto

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 17 października 2012 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni tj. od dnia 03 września 2012 r. do 24 września 2012 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Data publikacji: 03-09-2012 10:02 Opublikował(a): 
Data modyfikacji: 03-09-2012 10:03 Modyfikował(a):