WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.3148/446

 

 

 

G.6840.6.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Obręb: Dobrzeń Wielki

Działka nr 3148/446 arkusz mapy 3,
o pow. 0,0016 ha

OP1O/00048579/2

Przeznaczenie w planie: UZ – tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz

                                            EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Dobrzeniu Wielkim, na której znajduje się transformator kontenerowy. W bezpośrednim sąsiedztwie sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, kanalizacja sanitarna oraz sieć ciepłownicza. W pobliżu działki  znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki.

 

Cena nieruchomości: 2 327 zł netto

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 17 października 2012 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni tj. od dnia 03 września 2012 r. do 24 września 2012 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki