Rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniami Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym oraz Opiekun/-ka dzienny/-a

Obrady rozpoczęto 2018-12-27 o godz. 16:05:38, a zakończono o godz. 17:13:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Józef Gregulec
 3. Krzysztof Henek
 4. Rafał Kampa
 5. Roman Kołbuc
 6. Arkadiusz Kulas
 7. Łukasz Lazik
 8. Monika Ledwolorz-Gierok
 9. Piotr Libawski
 10. Roman Marek
 11. Danuta Orzeszyna
 12. Antoni Piechota
 13. Janusz Piontkowski


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (16:05:00)


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (16:06:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad (16:06:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad (16:07:00)


5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019, (16:07:00)

       a. Informacja skarbnika gminy (16:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Zbigniew Wajman

Nastąpiła zmiana quorum (16:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krystyna Gierok

       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (16:17:00)

       c. przedstawienie opinii komisji rady gminy (16:28:00)

       d. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:33:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Roman Marek, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Monika Ledwolorz-Gierok


6. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej (16:35:00)

       a. informacja skarbnika gminy (16:35:00)

       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (16:35:00)

       c. przedstawienie opinii komisji rady gminy (16:36:00)

       d. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:36:00)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Monika Ledwolorz-Gierok


7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:37:00)

       a. informacja skarbnika gminy (16:37:00)

       b. przedstawienie opinii komisji rady gminy (16:40:00)

       c. Dyskusja i podjecie uchwały (16:40:00)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Roman Marek, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik


8. Interpelacje i wolne wnioski. (16:41:00)


9. Sprawy różne. (16:41:00)


10. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (17:13:00)


Zakończono sesję (17:13:31)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki