• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  29 °C

LV sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zwołuję LV sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

         Sesja odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2023 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 29.12.2022 do 26.01.2023r.)
 5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 29.12.2022 do 26.01.2023r.)
 6. Omówienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
  • informacja wójta gminy
  • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
  • dyskusja
  • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy ( „Józefa Elsnera” w Dobrzeniu Wielkim )
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
 • informacja wójta gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

                                 PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 26.01.2023r.pdf (3,52MB)

Data publikacji: 19-01-2023 14:24 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-01-2023 14:24 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej