Nadzwyczajna LVII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ) zwołuję nadzwyczajną LVII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek, 9 marca 2023 roku, w Sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
• informacja Skarbnika Gminy
• dyskusja
• głosowanie

3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.
                                                     Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                      Roman Kołbuc
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki