Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), organizowane są corocznie Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Konkursy kierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem.

Przeprowadzane są zgodnie z „Zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego”, określonych w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny.

Konkursy organizowane są trzyetapowo przez: szkolne, miejskie/gminne, wojewódzkie komisje konkursowe.

W roku szkolnym 2022/2023 do etapu wojewódzkiego z terenu gminy Dobrzeń Wielki dostało się 4 uczniów:

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

  • Maja Żołnowska z PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim – laureat konkursu
  • Aleksander Taszycki z PSP w Chróścicach – finalista konkursu

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

 

  • Nadia Leśniak z ZS-P w Kup - laureat konkursu

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • Maja Żołnowska z PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim – finalista konkursu

 

Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), organizowany jest corocznie Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia.

Turniej pobudza i rozwija zainteresowania matematyką u uczniów branżowych szkół zawodowych, podnosi poziom ich wiedzy matematycznej, popularyzuje matematykę, stwarza uczniom okazję do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu matematyki.

Turniej przebiega w dwóch etapach:

- szkolnym

- wojewódzkim

W roku szkolnym 2022/2023 w etapie wojewódzkim Turnieju brał udział Krystian Sura – uczeń BS I Stopnia w Dobrzeniu Małym, który został jego laureatem.

 

Nadia LeśniakMaja ŻołnowskaZdjęcie przedstawia laureata Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I StopniaAleksander Taszycki

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki