• Dzisiaj jest:
    środa, 24 kwietnia 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    7 °C

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), organizowane są corocznie Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Konkursy kierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem.

Przeprowadzane są zgodnie z „Zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego”, określonych w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny.

Konkursy organizowane są trzyetapowo przez: szkolne, miejskie/gminne, wojewódzkie komisje konkursowe.

W roku szkolnym 2022/2023 do etapu wojewódzkiego z terenu gminy Dobrzeń Wielki dostało się 4 uczniów:

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

  • Maja Żołnowska z PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim – laureat konkursu
  • Aleksander Taszycki z PSP w Chróścicach – finalista konkursu

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

 

  • Nadia Leśniak z ZS-P w Kup - laureat konkursu

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

  • Maja Żołnowska z PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim – finalista konkursu

 

Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), organizowany jest corocznie Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia.

Turniej pobudza i rozwija zainteresowania matematyką u uczniów branżowych szkół zawodowych, podnosi poziom ich wiedzy matematycznej, popularyzuje matematykę, stwarza uczniom okazję do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu matematyki.

Turniej przebiega w dwóch etapach:

- szkolnym

- wojewódzkim

W roku szkolnym 2022/2023 w etapie wojewódzkim Turnieju brał udział Krystian Sura – uczeń BS I Stopnia w Dobrzeniu Małym, który został jego laureatem.

 

Nadia LeśniakMaja ŻołnowskaZdjęcie przedstawia laureata Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I StopniaAleksander Taszycki

Data publikacji: 13-03-2023 14:31 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 17-03-2023 13:35 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej