Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2023 r.

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że gmina Dobrzeń Wielki pozyskała środki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2023, w ramach Priorytetu 3. , Kierunek Interwencji  3.2. – Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Kwota 4.000 zł zostanie wsparcia wkładem własnym gminy w wysokości 1000 zł. W związku z tym nasze liceum będzie miało do wykorzystania 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.  

Poniżej linki z informacją:

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/03/wnioski-szkol-objete-dofinansowaniem.pdf

Rolą programu wieloletniego jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków (niezależnie od ich wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia), również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Realizacja tego zamierzenia będzie opierać się na działaniach skierowanych do bibliotek publicznych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych, postrzeganych en bloc jako instytucjonalna agenda państwa gwarantująca każdemu obywatelowi równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.

Wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, co potwierdzają inicjatywy podejmowane na szczeblach lokalnych i regionalnych. Odnosząc powyższą tezę do polityk publicznych, należy wskazać, iż potwierdzeniem determinacji, w procesie wdrażania przyjętych założeń, są wydatki dedykowane realizacji określonych zadań. Z tego względu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy istotnym zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, został przygotowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025.
Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe powinna:

1) zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu
książek;
2) podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami
pedagogicznymi,
3) wymieniać się informacjami o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
4) zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące
czytelnictwo z udziałem uczniów;

5) uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas
zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
6) zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

7) dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w
szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii
zimowych i letnich;

8) uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji i Uczniom Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki