• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2023 r.

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że gmina Dobrzeń Wielki pozyskała środki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2023, w ramach Priorytetu 3. , Kierunek Interwencji  3.2. – Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Kwota 4.000 zł zostanie wsparcia wkładem własnym gminy w wysokości 1000 zł. W związku z tym nasze liceum będzie miało do wykorzystania 5.000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.  

Poniżej linki z informacją:

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/03/wnioski-szkol-objete-dofinansowaniem.pdf

Rolą programu wieloletniego jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków (niezależnie od ich wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia), również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Realizacja tego zamierzenia będzie opierać się na działaniach skierowanych do bibliotek publicznych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych, postrzeganych en bloc jako instytucjonalna agenda państwa gwarantująca każdemu obywatelowi równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.

Wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, co potwierdzają inicjatywy podejmowane na szczeblach lokalnych i regionalnych. Odnosząc powyższą tezę do polityk publicznych, należy wskazać, iż potwierdzeniem determinacji, w procesie wdrażania przyjętych założeń, są wydatki dedykowane realizacji określonych zadań. Z tego względu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy istotnym zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, został przygotowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025.
Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe powinna:

1) zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu
książek;
2) podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami
pedagogicznymi,
3) wymieniać się informacjami o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
4) zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące
czytelnictwo z udziałem uczniów;

5) uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas
zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
6) zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

7) dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w
szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii
zimowych i letnich;

8) uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji i Uczniom Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Data publikacji: 20-03-2023 08:19 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 20-03-2023 08:23 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz