• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim – Etap II

logo programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, przedstawia flagę Polski oraz godło Polski

Gmina Dobrzeń Wielki

realizuje

zadanie pn. „Budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim – etap II”

współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim – etap II

Kwota dofinansowania:550 738,71 zł

Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 911 209,97 zł

Cel zadania: Celem zadania jest dokończenie budowy drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim polegającej na budowie drogi gminnej, przebudowie zjazdów, budowie odwodnienia w tym przebudowy kanalizacji deszczowej oraz budowie kanału technologicznego. Szerokość jezdni wynosić będzie 4,5 m. Budowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i tym samym poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi.

Planowane efekty: Droga gminna o następujących parametrach:     

- Długość remontowanego odcinka drogi – 73 m

- Szerokość pasa ruchu – 2,25 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

- Odwodnienie drogi – TAK, kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami poza jezdnią

                                                          

 

Data publikacji: 20-03-2023 12:21 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 30-11-2023 11:22 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej