• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 17 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały

logo programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, przedstawia flagę Polski oraz godło Polski

Gmina Dobrzeń Wielki

realizuje

zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej

w m. Dobrzeń Mały”

współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały

Kwota dofinansowania:  594 289,75 zł

Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 848 985,36 zł               

Cel zadania:  Celem zadania jest remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wynosić będzie 6,0 m. Po jednej stronie jezdni wykonany zostanie chodnik o szerokości od 1,5 do 2,0 m wraz ze zjazdami na posesje ,które wykonane będą  z kostki brukowej. Budowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i tym samym poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do rzeki Odry i jej obwałowań (umocnienia przeciwpowodziowe) co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa gminy w czasie powodzi.

Planowane efekty: Droga gminna o następujących parametrach:     

- Długość remontowanego odcinka drogi – 455 m

- Szerokość pasa ruchu – 3,0 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

 - Odwodnienie drogi – TAK, kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami w jezdni

                                                          

 

Data publikacji: 20-03-2023 12:25 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-08-2023 10:03 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej