Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały

logo Fundusz Rozwoju Dróg.png

Gmina Dobrzeń Wielki

realizuje

zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej

w m. Dobrzeń Mały”

współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały

Kwota dofinansowania:  739 963,60 zł

Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 1 057 090,85 zł              

Cel zadania:  Celem zadania jest remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wynosić będzie 6,0 m. Po jednej stronie jezdni wykonany zostanie chodnik o szerokości od 1,5 do 2,0 m wraz ze zjazdami na posesje ,które wykonane będą  z kostki brukowej. Budowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i tym samym poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do rzeki Odry i jej obwałowań (umocnienia przeciwpowodziowe) co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa gminy w czasie powodzi.

Planowane efekty: Droga gminna o następujących parametrach:     

- Długość remontowanego odcinka drogi – 455 m

- Szerokość pasa ruchu – 3,0 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

 - Odwodnienie drogi – TAK, kanalizacja deszczowa ze studzienkami i wpustami w jezdni

                                                          

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki