• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  19 °C

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu
dotyczącego prac plastycznych przedstawiających Gminę Dobrzeń Wielki
„Pocztówka z Dobrzenia Wielkiego”

 

§1

Organizatorem konkursu jest Gmina Dobrzeń Wielki.

§2

 1. Celem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych - narysowanie lub namalowanie dowolną techniką obrazków o maksymalnym formacie A3 przedstawiających Gminę Dobrzeń Wielki.
 2. Zaprezentowane prace powinny w szczególności dotyczyć:
  1. terenów Gminy Dobrzeń Wielki
  2. charakterystycznych dla Gminy Dobrzeń Wielki motywów, budynków, miejsc
  3. krajobrazów Gminy Dobrzeń Wielki w różnych porach roku

 §3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z terenu gminy Dobrzeń Wielki  w II kategoriach:

 • uczniowie Szkół Podstawowych – kategoria I
 • uczniowie Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych – kategoria II

§4

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe
 2. Każda z prac powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, motyw przedstawiony w zgłoszonej pracy

§5

 1. Termin doręczenia prac konkursowych upływa 30 listopada 2012 r.
 2. Prace należy złożyć w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 4 z dopiskiem „Pocztówka z Dobrzenia Wielkiego”
 3. Prezentacja prac oraz wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce do 9 grudnia 2012 r.
 4. Złożone prace nie podlegają zwrotowi i mogą zostać użyte w celach promocyjnych Gminy Dobrzeń Wielki
 5. Prace przechowywane będą w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

§6

Uczestnicy i zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

§7

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przekazaniem praw autorskich na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki.

§8

Informacji na temat szczegółów przeprowadzenia konkursu udziela pani Dominika Jonek, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, tel. 77 4695 524 w.105.

Data publikacji: 11-10-2012 11:35 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 11-10-2012 11:39 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej