Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu
dotyczącego prac plastycznych przedstawiających Gminę Dobrzeń Wielki
„Pocztówka z Dobrzenia Wielkiego”

 

§1

Organizatorem konkursu jest Gmina Dobrzeń Wielki.

§2

 1. Celem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych - narysowanie lub namalowanie dowolną techniką obrazków o maksymalnym formacie A3 przedstawiających Gminę Dobrzeń Wielki.
 2. Zaprezentowane prace powinny w szczególności dotyczyć:
  1. terenów Gminy Dobrzeń Wielki
  2. charakterystycznych dla Gminy Dobrzeń Wielki motywów, budynków, miejsc
  3. krajobrazów Gminy Dobrzeń Wielki w różnych porach roku

 §3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z terenu gminy Dobrzeń Wielki  w II kategoriach:

 • uczniowie Szkół Podstawowych – kategoria I
 • uczniowie Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych – kategoria II

§4

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe
 2. Każda z prac powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, motyw przedstawiony w zgłoszonej pracy

§5

 1. Termin doręczenia prac konkursowych upływa 30 listopada 2012 r.
 2. Prace należy złożyć w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 4 z dopiskiem „Pocztówka z Dobrzenia Wielkiego”
 3. Prezentacja prac oraz wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce do 9 grudnia 2012 r.
 4. Złożone prace nie podlegają zwrotowi i mogą zostać użyte w celach promocyjnych Gminy Dobrzeń Wielki
 5. Prace przechowywane będą w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

§6

Uczestnicy i zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

§7

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przekazaniem praw autorskich na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki.

§8

Informacji na temat szczegółów przeprowadzenia konkursu udziela pani Dominika Jonek, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, tel. 77 4695 524 w.105.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki