• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    0 °C

Poznaj Polskę

PROGRAM POZNAJ POLSKĘ

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała kwotę 63.271 zł na organizacje wycieczek szkolnych  w 2023 roku. Łączna wartość projektu wynosi 88.022 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych  (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Informacja o wysokości pozyskanej dotacji z MEiN, w ramach Programu "poznaj Polskę", dla poszczególnych szkół z terenu Gminy Dobrzeń Wielki

Data publikacji: 03-04-2023 11:13 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 03-04-2023 11:13 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz