• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  27 °C

LIX sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zwołuję LIX sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki

       Sesja odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 30.03.2023 do 27.04.2023 r.).
 5. Sprawozdanie przewodniczącego rady (za okres od 30.03.2023 do 27.04.2023 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023
 • informacja Skarbniczki Gminyi
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
 • informacja Kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
 • informacja Kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzeń Wielki za 2022 rok
 • informacja Kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 • informacja Kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                       Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 27.04.2023r.pdf (3,38MB)                         

Data publikacji: 20-04-2023 15:30 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 20-04-2023 15:33 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej