• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  0 °C

O Gminie

Gmina Dobrzeń Wielki administracyjnie znajduje się w powiecie opolskim. Zajmuje powierzchnię 63,47 km2 i obejmuje 4 sołectwa (Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Kup). Siedzibą gminy jest wieś Dobrzeń Wielki.

Na dzień 31 grudnia 2022r. liczba ludności w naszej gminie wynosiła 9068 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie opolskim na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła 6,2%.

W gminie wyróżnia się 5 obrębów ewidencyjnych, obejmujących wsie Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice, Kupi obręb ewidencyjny Brzezie, zajmujący w całości las.

Gmina Dobrzeń Wielki zajmuje obszar w środkowej części województwa opolskiego i cechuje ją korzystne położenie komunikacyjne względem terenów sąsiednich. Dowodzą tego liczne drogowe połączenia lokalne i regionalne. Stosunkowo niewielka jest odległość gminy do autostrady A-4 (ok. 25 km). Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się we Wrocławiu ok. 75 km, a najbliższe miasto wojewódzkie Opole znajduje się w odległości ok. 14 km.

Gmina graniczy: od wschodu z gminą Łubniany, od północnego-wschodu z gminą Murów, od północy z gminą Pokój, od południowego − zachodu z gminą Popielów, od południowego − zachodu z gminą Dąbrowa, od południowego − wschodu z m. Opolem obrębami: Czarnowąsy, Brzezie, Borki, Świerkle.

Prężnie rozwijająca się infrastruktura mieszkaniowa, oświatowa, sportowa oraz rekreacyjna gminy stale podnosi komfort życia jej mieszkańców oraz przyczynia się do wzrostu jej atrakcyjności, zarówno dla osób prywatnych, jak i inwestorów. Gmina Dobrzeń Wielki szczyci się bogatym zasobem infrastruktury technicznej, wysoko rozwiniętym poziomem oświaty, działającymi placówkami służby zdrowia, jak również rozbudowaną bazą sportową oraz kulturalną. Obok inwestycji takich jak modernizacja dróg, rozbudowa sieci gazowej, gmina dba również o stworzenie możliwości wypoczynku oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, m.in. poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i edukacyjnych, zagospodarowanie akwenów i nabrzeży rzek, czy też stworzenie nowoczesnych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Z racji położenia Gmina stanowi obszar tranzytu dla tras komunikacyjnych drogowych, kolejowej i wodnej oraz sieci infrastrukturalnych o znaczeniu ponadregionalnym. W zakresie komunikacji są to:

 • droga wojewódzka nr 454 relacji Opole – Namysłów
 • droga wojewódzka nr 457 relacji Dobrzeń Wielki – Brzeg
 • droga wojewódzka nr 464 relacji Narok - Chróścice,
 • rzeka Odra jako „Odrzańska Droga Wodna”,
 • linia kolejowa nr 277 relacji Opole - Jelcz Miłoszyce - Wrocław Nadodrze.

Stan przeznaczenia terenów w gminie uwidaczniają i regulują obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Ogólna powierzchnia terenów objętych tymi planami wynosi ok. 70 % powierzchni terenów nieleśnych. Pozostałe tereny pozostające bez planów miejscowych to tereny rolnicze w dolinach Odry i Brynicy, ze sporadyczną, rozproszoną zabudową o charakterze przysiółków.

Mapa Gminy Dobrzeń Wielki


ODLEGŁOŚCI KOMUNIKACYJNE JST DO OPOLA/KATOWIC/WROCŁAWIA?

 • odległość do Opola – 14 km
 • odległość do Wrocławia – 84 km
 • odległość do Katowic – 119 km
 • odległość do Krakowa – 188 km
 • odległość do Warszawy – 313 km

Odległość z Dobrzenia Wielkiego do najbliższych, większych przejść granicznych wynosi:

 • Czechy (Prudnik – Trzebina) – 84 km;
 • Słowacja (Zwardoń) – 209 km;
 • Niemcy (Jędrzychowice) – 249 km.

Odległość do najbliższego lotniska międzynarodowego (Wrocław) – 75 km

Mapa przedstawiająca odległość Gminy Dobrzeń Wielki od sąsiednich miast wojewódzkich, autostrady

Data publikacji: 21-04-2023 08:36 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 25-04-2023 09:34 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej