• Dzisiaj jest:
    sobota, 18 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    11 °C

Inwestycje w Gminie Dobrzeń Wielki

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki
Przekazujemy Państwu informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Gminy w zakresie realizowanych inwestycji budowlanych w 2023 roku


Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
                 Gmina Dobrzeń Wielki, jako właściciel nieruchomości znajdującej się W Chróścicach przy ul. Św. Jana, zleciła projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Istniejące budynki  zostały połączone za pomocą projektowanego łącznika dwu kondygnacyjnego. Na terenie przyszłego Centrum zaprojektowano także miejsca postojowe dla samochodów osobowych i  miejsce wypoczynku i tarasy. Istniejący budynek mieszkalny oraz gospodarczy są przebudowywane na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone do dziennego pobytu z udziałem do 25% osób niepełnosprawnych. Dla tych osób zostanie zapewnione wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, symulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2022 . Planowany termin zakończenia robót  określono na  22.08.2023 r. Wartość umowy wynosi 4.890.620,16 zł Wartość dofinansowania 3.800.000,00 z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1.000.000,00 z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zakupiono także 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za 202 500,00  zł.


Budowa gminnej  stołówki szkolnej i jadłodajni w  Dobrzeniu Wielkim przy ul. Reymonta oraz Wspólnej.
            Budowany aktualnie obiekt ma pełnić funkcję gastronomiczną – usługową dla mieszkańców. „Stołówka” będzie także  obsługiwać szkoły i  przedszkola oraz centrum  seniora.  Budynek  jest podzielony  na część ogólnodostępną – salę konsumpcyjną z zapleczem sanitarnym oraz na część technologiczną – kuchnię, przygotowalnię, zaplecze magazynowe wraz z zapleczem socjalnym pracowników. Umowa  została podpisana 15.03.2023 r.  Przewidywany termin realizacji to 15.04.2024 r. Wartość umowy wynosi  5 575 590,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych aż 3.825.000,00 zł.


Remont odcinka drogi  gminnej ul. Odrzańskiej w miejscowości  Dobrzeń Mały
              Trwający już remont zakłada wymianę istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodnika z płyt betonowych.  Na ul. Odrzańskiej zostanie wykonana jezdnia szerokości 6,0m z remontem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 i drogą gminną ul. Brzegową. Jezdnia będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm. Istniejącą nawierzchnię należy wstępnie wyprofilować poprzez frezowanie grubości średnio 5 cm, a następnie ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W. Długość drogi:454,68m. Umowę podpisano 06.04. br. Termin realizacji został określony na 06.07.2023 r. Wartość umowy wynosi 834.452,91 zł., natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 739.963,60 zł.


Budowa  drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim – etap II        
                Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej bocznej przy ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim, w tym następujące elementy: budowę drogi, budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury technicznej. Umowę podpisano 20.04.2023 roku, a  termin realizacji określono na 20.07.2023 r. Wartość umowy wynosi 883.544,63 zł., w tym wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 616.506,39 zł.


Budowa  pomostu cumowniczego dla małych  łodzi w Dobrzeniu Wielkim przy Odrze Ślum.
                W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się obecnie dwie wiaty piknikowe  oraz boisko do koszykówki. Dojazd do terenów rekreacyjnych odbywa się poprzez utwardzony zjazd z ul. Ks. Fiecka. Powstały w trakcie budowy pomost cumowniczy, wraz z basenem, wykorzystywany będzie do celów rekreacyjnych oraz uprawiania sportów wodnych, natomiast projektowany slip służyć będzie do wodowania małych jednostek wodnych, zarówno do celów rekreacyjnych jak i statutowych Wód Polskich. Umowę na realizacje inwestycji podpisano 26.04.2023 r, a termin zakończenia ustalono na koniec roku szkolnego tj. 26.06.2023r. Wartość umowy wynosi 197.822,87 zł, w tym pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 69.508,00 zł.


W różnych naborach o środki zewnętrzne na realizację planowanych inwestycji złożyliśmy następujące wnioski :
1.    Konserwacja zabytkowych, przydrożnych kapliczek w Gminie Dobrzeń Wielki Wniosek złożony w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na kwotę 1.421.000,00 zł.
2.    Budowa orlika lekkoatletycznego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.  Wniosek złożony do Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska  na kwotę 1.147.740,00 zł , Wartość inwestycji 2.295.480,00 zł
3.    Remonty dróg gminnych ul. Św. Rocha w Chróścicach, Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim oraz Karola Miarki w Kup.  Wnioski zostały złożone do Wojewody Opolskiego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość tych trzech remontów szacujemy na kwotę 745.628,00 zł. Przewidywane dofinansowanie będzie na poziomie 70%.
            W tym roku planujemy także rozbudowę oświetlenia ulicznego  ulic Ks. Poziemby, Morcinka  i Zapolskiej w Dobrzeniu Wielkim, ulicy Leśnej w Kup oraz  remonty nawierzchni ulicy Ks. Scheitzy  oraz bocznej ulicy Korfantego w Dobrzeniu Wielkim. Na ogłoszenie naborów i dofinansowanie oczekują również  przygotowane dokumentacje projektowe na zadania:
1.    Termomodernizację budynku szatni na boisku TOR w Dobrzeniu Wielkim,
2.    Przebudowę części budynku szkoły podstawowej w Kup na przedszkole,
3.    Remont ulicy Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim,
4.    Przebudowę ulicy Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim,
5.    Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim,
6.    Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
W trakcie przygotowania są dokumentacje techniczne na Remont ulicy Leśnej i drogi dojazdowej do Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji prowadzone jest szereg drobnych prac i remontów na naszych obiektach, placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich  i drogach.


Od początku kadencji na realizowane przez nas inwestycje pozyskaliśmy z różnych źródeł zewnętrznych około 20 mln złotych.

Data publikacji: 19-05-2023 10:19 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-05-2023 10:26 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz