Inwestycje w Gminie Dobrzeń Wielki

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki
Przekazujemy Państwu informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Gminy w zakresie realizowanych inwestycji budowlanych w 2023 roku


Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
                 Gmina Dobrzeń Wielki, jako właściciel nieruchomości znajdującej się W Chróścicach przy ul. Św. Jana, zleciła projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Istniejące budynki  zostały połączone za pomocą projektowanego łącznika dwu kondygnacyjnego. Na terenie przyszłego Centrum zaprojektowano także miejsca postojowe dla samochodów osobowych i  miejsce wypoczynku i tarasy. Istniejący budynek mieszkalny oraz gospodarczy są przebudowywane na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone do dziennego pobytu z udziałem do 25% osób niepełnosprawnych. Dla tych osób zostanie zapewnione wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, symulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Umowę z wykonawcą podpisano 22.06.2022 . Planowany termin zakończenia robót  określono na  22.08.2023 r. Wartość umowy wynosi 4.890.620,16 zł Wartość dofinansowania 3.800.000,00 z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1.000.000,00 z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zakupiono także 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za 202 500,00  zł.


Budowa gminnej  stołówki szkolnej i jadłodajni w  Dobrzeniu Wielkim przy ul. Reymonta oraz Wspólnej.
            Budowany aktualnie obiekt ma pełnić funkcję gastronomiczną – usługową dla mieszkańców. „Stołówka” będzie także  obsługiwać szkoły i  przedszkola oraz centrum  seniora.  Budynek  jest podzielony  na część ogólnodostępną – salę konsumpcyjną z zapleczem sanitarnym oraz na część technologiczną – kuchnię, przygotowalnię, zaplecze magazynowe wraz z zapleczem socjalnym pracowników. Umowa  została podpisana 15.03.2023 r.  Przewidywany termin realizacji to 15.04.2024 r. Wartość umowy wynosi  5 575 590,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych aż 3.825.000,00 zł.


Remont odcinka drogi  gminnej ul. Odrzańskiej w miejscowości  Dobrzeń Mały
              Trwający już remont zakłada wymianę istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodnika z płyt betonowych.  Na ul. Odrzańskiej zostanie wykonana jezdnia szerokości 6,0m z remontem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 i drogą gminną ul. Brzegową. Jezdnia będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm. Istniejącą nawierzchnię należy wstępnie wyprofilować poprzez frezowanie grubości średnio 5 cm, a następnie ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W. Długość drogi:454,68m. Umowę podpisano 06.04. br. Termin realizacji został określony na 06.07.2023 r. Wartość umowy wynosi 834.452,91 zł., natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 739.963,60 zł.


Budowa  drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim – etap II        
                Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej bocznej przy ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim, w tym następujące elementy: budowę drogi, budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury technicznej. Umowę podpisano 20.04.2023 roku, a  termin realizacji określono na 20.07.2023 r. Wartość umowy wynosi 883.544,63 zł., w tym wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 616.506,39 zł.


Budowa  pomostu cumowniczego dla małych  łodzi w Dobrzeniu Wielkim przy Odrze Ślum.
                W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się obecnie dwie wiaty piknikowe  oraz boisko do koszykówki. Dojazd do terenów rekreacyjnych odbywa się poprzez utwardzony zjazd z ul. Ks. Fiecka. Powstały w trakcie budowy pomost cumowniczy, wraz z basenem, wykorzystywany będzie do celów rekreacyjnych oraz uprawiania sportów wodnych, natomiast projektowany slip służyć będzie do wodowania małych jednostek wodnych, zarówno do celów rekreacyjnych jak i statutowych Wód Polskich. Umowę na realizacje inwestycji podpisano 26.04.2023 r, a termin zakończenia ustalono na koniec roku szkolnego tj. 26.06.2023r. Wartość umowy wynosi 197.822,87 zł, w tym pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 69.508,00 zł.


W różnych naborach o środki zewnętrzne na realizację planowanych inwestycji złożyliśmy następujące wnioski :
1.    Konserwacja zabytkowych, przydrożnych kapliczek w Gminie Dobrzeń Wielki Wniosek złożony w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na kwotę 1.421.000,00 zł.
2.    Budowa orlika lekkoatletycznego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.  Wniosek złożony do Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska  na kwotę 1.147.740,00 zł , Wartość inwestycji 2.295.480,00 zł
3.    Remonty dróg gminnych ul. Św. Rocha w Chróścicach, Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim oraz Karola Miarki w Kup.  Wnioski zostały złożone do Wojewody Opolskiego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość tych trzech remontów szacujemy na kwotę 745.628,00 zł. Przewidywane dofinansowanie będzie na poziomie 70%.
            W tym roku planujemy także rozbudowę oświetlenia ulicznego  ulic Ks. Poziemby, Morcinka  i Zapolskiej w Dobrzeniu Wielkim, ulicy Leśnej w Kup oraz  remonty nawierzchni ulicy Ks. Scheitzy  oraz bocznej ulicy Korfantego w Dobrzeniu Wielkim. Na ogłoszenie naborów i dofinansowanie oczekują również  przygotowane dokumentacje projektowe na zadania:
1.    Termomodernizację budynku szatni na boisku TOR w Dobrzeniu Wielkim,
2.    Przebudowę części budynku szkoły podstawowej w Kup na przedszkole,
3.    Remont ulicy Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim,
4.    Przebudowę ulicy Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim,
5.    Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim,
6.    Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
W trakcie przygotowania są dokumentacje techniczne na Remont ulicy Leśnej i drogi dojazdowej do Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji prowadzone jest szereg drobnych prac i remontów na naszych obiektach, placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich  i drogach.


Od początku kadencji na realizowane przez nas inwestycje pozyskaliśmy z różnych źródeł zewnętrznych około 20 mln złotych.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki