• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Ankieta w sprawie opieki długoterminowej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce”, które w formie ankiety zostało opublikowane na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej

Chcielibyśmy, aby jak największe grono Interesariuszy, osób zainteresowanych przyszłością opieki długoterminowej, mogło przekazać swoje zdanie na temat pożądanych kierunków reform.

Prosimy o przekazanie wiadomości do Współpracowników w Urzędzie i do współpracujących organizacji podmiotów, które mogłyby być zainteresowane problematyką opieki długoterminowej, w szczególności organizacją długoterminowej opieki zdrowotnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formach zdeinstytucjonalizowanych.

Prowadzone badanie wpisuje się w założenia reformy A4.6 Zwiększenie udziału niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój systemu opieki długoterminowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), która przewiduje dokonanie w 2023 r. przeglądu strategicznego systemu opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia posiadanych zasobów, występujących obecnie i projektowanych potrzeb i priorytetów niezbędnych reform (kamień milowy A69G).

Przegląd ten jest prowadzony równolegle przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W realizacji tego zadania wspiera nas Bank Światowy. Analizę systemu opieki długoterminowej chcemy przeprowadzić w konsultacji z zainteresowanymi osobami i podmiotami, w celu sporządzenia kompleksowej diagnozy zasobów, problemów i wyzwań systemowych, oraz wypracowania kompleksowych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania.

Załączam także oficjalne pismo Pana Ministra Waldemara Kraski odnoszące się do ankiety.

Z góry dziękujemy za wsparcie w tym procesie

Ankieta jest dostępna on-line do dnia 14 lipca 2023 r.

 

Data publikacji: 04-07-2023 08:14 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 04-07-2023 08:28 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz