• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  4 °C

KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

kuźnia przedsiębiorczości.jpeg
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ogłasza nabór do projektu pn.

Kuźnia przedsiębiorczości

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze zgłoszeniowe do projektuprzyjmowane będą w terminie od 12 do 16 listopada 2012 r. w Biurze Projektu ul. Karkowska 51, 45-018 Opole.

Zgłoszenia przyjmowane będą we wszystkie pracujące dni tygodnia w godzinach od 9.00 do 14.30

WARUNKI UCZESTNICTWA
Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

CELE PROJEKTU
Cel główny: zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 30 os. poprzez wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej, wzmocnieniu rozwoju przedsiębiorczości oraz zmniejszenie bezrobocia.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez dostarczenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego,
 • Zmniejszenie bariery związanej ze zdobyciem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez wsparcie kapitałowe za pomocą dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zwiększenie szans na znalezienie pracy poprzez szkolenia przekwalifikowujące, pośrednictwo pracy oraz doradztwo psychologiczne i specjalistyczne doradztwo zawodowe

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez działania projektowe zaplanowane w ramach dwóch ścieżek.

Działania

ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIA skierowana do 12 os. (7K, 5M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki przekwalifikowania:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – metody odkrywania swoich zdolności, techniki określania zainteresowań, metody wyboru optymalnego zawodu, sposoby szukania ofert pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – podniesienie samooceny, motywowanie do efektywnego udziału w projekcie
 • Pakiet rozwojowy – zawodowe szkolenia przekwalifikowujące + dodatek szkoleniowy i doradztwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

ŚCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIA  skierowana do 18 os. (10K, 8M) osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Działania w ramach ścieżki samozatrudnienia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – konstruowanie Indywidualnych Planów Działania
 • Doradztwo ad hoc – pomoc doraźna wynikająca z problemów na bieżąco zgłaszanych przez Beneficjentów projektu
 • Grupowe wsparcie doradcze – kojarzenie firm o uzupełniających się rodzajach działalności, prezentacja „dobrych praktyk”
 • Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dotacja inwestycyjna
 • Wsparcie pomostowe

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo w Biurze projektu oraz na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl

stopka.jpeg

Data publikacji: 30-10-2012 11:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 30-10-2012 11:28 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej