• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 listopada 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -4 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

INFORMACJA O TERMINIE SESJI  RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

     

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 2. Zmiana § 4 uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 3. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. Udzielenie dotacji na zabytki dla parafii Chróścice.
 5. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim.
 7. Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie.
 8. Interpelacje.
 9. Sprawy różne.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                      Dobrzeń Wielki
                                                                     Klemens Weber

Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 30-11-2012 08:03 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej