INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

INFORMACJA O TERMINIE SESJI  RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

     

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
  2. Zmiana § 4 uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  3. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  4. Udzielenie dotacji na zabytki dla parafii Chróścice.
  5. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim.
  7. Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                      Dobrzeń Wielki
                                                                     Klemens Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki