• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  0 °C

LXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się we wtorek, 18 lipca 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023

 • informacja Skarbniczki Gminy

 • dyskusja

 • głosowanie

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2023r.

 • informacja Wójta Gminy

 • dyskusja

 • głosowanie

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Ośrodek Zdrowia w Chróścicach )

 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

 • dyskusja

 • głosowanie

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Mały

 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

 • dyskusja

 • głosowanie

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup

 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

 • dyskusja

 • głosowanie

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych we wsi Kup

 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

 • dyskusja

 • głosowanie

 

 1. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                        Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 18.07.2023r.pdf (3,93MB)

Data publikacji: 14-07-2023 16:36 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 17-07-2023 08:29 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej