• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Zgłaszanie projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie od 31 lipca do 18 sierpnia.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji znajdujący się na terenie sołectwa Dobrzeń Wielki, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2024-2030.

Prosimy o zaznajomieni się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Pamiętaj, każdy zgłaszany projekty musi być zlokalizowany na wyznaczonych w mieście obszarach do rewitalizacji (mapy obszarów poniżej).

Sposób zgłoszenia projektów:

    • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki;

    • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_dobrzen_wielki

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

    • osobiście w siedzibie Urzędu Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki pokój nr 109

    • przesłać listem na adres: Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
W dniu 2 sierpnia o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesy rewitalizacji!

W załączeniu:

- Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji (do wydruku);

- Mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji;

- Informacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027

 

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030:

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Referat Rozwoju

Tel: 77 4110327

e-mail: drybarz@dobrzenwielki.pl

Mapa przedstawiająca obszar zdegradowany miejscowości Dobrzeń Wielki przeznaczony do rewitalizacji.

DOCFiszka ogólna projektu, który może być zgłoszony do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Podmiot zgłaszający jest odpowiedzialny za realizację zgłoszonego projektu, w momencie uzyskania dotacji. (87,00KB)

PDFInformacja o zakresie tematycznym projektów dotyczących obszaru przeznaczonego do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 (550,96KB)

Data publikacji: 27-07-2023 15:36 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 27-07-2023 15:39 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz