Regionalne Święto Edukacji 2012

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji.

Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Edukacji, dnia 26 października 2012 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody przyznane na wniosek Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Opolu „Samorząd przyjazny oświacie".

Tegorocznym Laureatem i zdobywcą Brązowej Odznaki została GMINA DOBRZEŃ WIELKI, a nagrodę odebrał Wójt Gminy Henryk Wróbel .

Celem powyższego Konkursu jest prezentacja wysiłku samorządów w realizacji zadań edukacyjnych, a samorządy biorące udział w Konkursie były szczegółowo poddane weryfikacji w zakresie poniżej przedstawionych kryteriów:

Jakie środki przeznaczał samorząd na oświatę w 2011 roku?

Jaka jest średnia wysokość dodatków płacowych na 1 etat nauczycielski?

Czy i w jakiej formie organ prowadzący organizuje pomoc materialną dla uczniów?

Jak wnioski ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wykorzystywane są w działalności oświatowej samorządu terytorialnego?

Jaka jest oferta zajęć dodatkowych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie działania danego organu prowadzącego?

Jaki procent dzieci w wieku 3 – 5 lat objęty jest wychowaniem przedszkolnym?

Jaka jest liczebność uczniów (dzieci) w oddziałach?

Czy jest realizowany podział na grupy – zgodnie z rozporządzeniem MEN o ramowych planach nauczania?

Na ilu uczniów w organie prowadzącym przypada etat?

Jakie dokumenty / regulaminy - po ich uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - funkcjonują na poziomie organu prowadzącego / szkół / placówek?

Ilu nauczycieli-emerytów ma prawo do korzystania z ustawowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych i jaką kwotę na ten cel wydzielił w 2011 r. organ prowadzący?

Czy przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie  są zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Gminy ?

Czy przyjęto strategię edukacyjną oraz czy została ona zaopiniowana przez związki zawodowe działające w oświacie na terenie danego organu  prowadzącego?

Jaka jest dodatkowa oferta edukacyjna w szkołach /placówkach)?

Jakie formy współpracy ze środowiskiem (partnerami społecznymi) realizuje się na terenie danego samorządu terytorialnego?

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                    Irena Weber

100_2829.jpeg
IMG_8248.jpeg IMG_8250.jpeg IMG_8249.jpeg IMG_8246.jpeg
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki