• Dzisiaj jest:
    sobota, 09 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

Regionalne Święto Edukacji 2012

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji.

Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Edukacji, dnia 26 października 2012 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody przyznane na wniosek Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Opolu „Samorząd przyjazny oświacie".

Tegorocznym Laureatem i zdobywcą Brązowej Odznaki została GMINA DOBRZEŃ WIELKI, a nagrodę odebrał Wójt Gminy Henryk Wróbel .

Celem powyższego Konkursu jest prezentacja wysiłku samorządów w realizacji zadań edukacyjnych, a samorządy biorące udział w Konkursie były szczegółowo poddane weryfikacji w zakresie poniżej przedstawionych kryteriów:

Jakie środki przeznaczał samorząd na oświatę w 2011 roku?

Jaka jest średnia wysokość dodatków płacowych na 1 etat nauczycielski?

Czy i w jakiej formie organ prowadzący organizuje pomoc materialną dla uczniów?

Jak wnioski ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wykorzystywane są w działalności oświatowej samorządu terytorialnego?

Jaka jest oferta zajęć dodatkowych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie działania danego organu prowadzącego?

Jaki procent dzieci w wieku 3 – 5 lat objęty jest wychowaniem przedszkolnym?

Jaka jest liczebność uczniów (dzieci) w oddziałach?

Czy jest realizowany podział na grupy – zgodnie z rozporządzeniem MEN o ramowych planach nauczania?

Na ilu uczniów w organie prowadzącym przypada etat?

Jakie dokumenty / regulaminy - po ich uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - funkcjonują na poziomie organu prowadzącego / szkół / placówek?

Ilu nauczycieli-emerytów ma prawo do korzystania z ustawowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych i jaką kwotę na ten cel wydzielił w 2011 r. organ prowadzący?

Czy przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie  są zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Gminy ?

Czy przyjęto strategię edukacyjną oraz czy została ona zaopiniowana przez związki zawodowe działające w oświacie na terenie danego organu  prowadzącego?

Jaka jest dodatkowa oferta edukacyjna w szkołach /placówkach)?

Jakie formy współpracy ze środowiskiem (partnerami społecznymi) realizuje się na terenie danego samorządu terytorialnego?

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                    Irena Weber

100_2829.jpeg
IMG_8248.jpeg IMG_8250.jpeg IMG_8249.jpeg IMG_8246.jpeg
 

Data publikacji: 15-11-2012 07:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-11-2012 10:06 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej