• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  26 °C

LXIII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 24 sierpnia 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 29.06.2023 do 24.08.2023 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026
 • informacja Skarbniczki Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fryderyka Chopina we wsi Dobrzeń Mały
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie

8.    Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

•    informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                        Roman Kołbuc

Data publikacji: 17-08-2023 13:20 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 18-08-2023 09:01 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej