Zmiana zasad ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Komunikat - Od 1 stycznia 2013 r. następuje zmiana zasad ustalania prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 stycznia 2013 r., prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł netto.
Osoba ubiegającą się o jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka nadal musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   ( t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz   ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Pełne informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
                                                       ul. Namysłowska  28
                                                       46-081 Dobrzeń Wielki
                                                       Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 4
                                                       Tel. (77)  40 32 550 lub  (77) 46 96 517 wew. 37 i wew. 40
                                                       poniedziałek od 07:30 do 16:00
                                                       wtorek – czwartek od 07:30 do 14:30
                                                       piątek od 07:30 do 13:00.


Informację opracowała: Barbara Lis   
Dobrzeń Wielki, 19 listopad 2012r.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki