• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

Zmiana zasad ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Komunikat - Od 1 stycznia 2013 r. następuje zmiana zasad ustalania prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 stycznia 2013 r., prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł netto.
Osoba ubiegającą się o jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka nadal musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   ( t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz   ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Pełne informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
                                                       ul. Namysłowska  28
                                                       46-081 Dobrzeń Wielki
                                                       Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 4
                                                       Tel. (77)  40 32 550 lub  (77) 46 96 517 wew. 37 i wew. 40
                                                       poniedziałek od 07:30 do 16:00
                                                       wtorek – czwartek od 07:30 do 14:30
                                                       piątek od 07:30 do 13:00.


Informację opracowała: Barbara Lis   
Dobrzeń Wielki, 19 listopad 2012r.

 

Data publikacji: 19-11-2012 10:08 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-11-2012 10:13 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej