• Dzisiaj jest:
    sobota, 09 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w terminie od 28.09.2023 r. do  23.10.2023 r. Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 oraz uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie Państwa opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt. Projekty dokumentów oraz formularze konsultacyjne dostępne będą na stronach internetowych www.dobrzenwielki.plwww.bip.dobrzenwielki.pl oraz wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy w trakcie trwania konsultacji.

Zapraszamy również na spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 11.10.2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy. Podczas spotkania zostanie omówiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 oraz projekt uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uwagi i opinie można składać:

  1. w postaci papierowej osobiście lub drogą korespondencyjną lub w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy oraz pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_kr_formularz
  2. podczas spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 11.10.2023 r.
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drybarz@dobrzenwielki.pl
  4.  w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnych pod linkami:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_gpr_ankieta

https://ankieta.deltapartner.org.pl/dobrzen_wielki_kr_ankieta

Uwagi i opinie z datą wpływu wcześniejszą niż 28.09.2023 r. i późniejszą niż 23.10.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.dobrzenwielki.pl i www.bip.dobrzenwielki.pl.

Data publikacji: 21-09-2023 10:50 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 21-09-2023 10:49 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz