• Dzisiaj jest:
  niedziela, 16 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

Petycje złożone w 2023r.

Petycja nr 1/2023

 1. Numer w Rejestrze petycji: 1/2023.
 2. Numer kancelaryjny: Or.152.2.2023.
 3. Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
  Mieszkańcy wsi KUP  (petycję podpisało 317 osób)
 4. Data wpływu do Urzędu Gminy: 28 września 2023r.
 5. Przedmiot petycji:

Wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kup

 1. Treść petycji –  PDFPetycja- skan.pdf (443,65KB)
 2. Przebieg postępowania:
 1. Rada Gminy otrzymała petycję w dniu 4 października 2023r.
  Termin załatwienia petycji – ustawowo do dnia 28 grudnia 2028r. ( art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach);
 2. Petycja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w dniu 19 października 2023r. – w załączeniu Protokół z posiedzenia Komisji; PDFProtokół z Komisji SWiP 19.10.2023.pdf (230,36KB)
 3. Rada Gminy rozpatrzyła petycję na sesji w dniu 26 października 2023r.- w załączeniu Uchwała Nr LXV/475/2023 z dnia 26 października 2023r.w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji. - PDFUchwała Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i złatwienia petycji.pdf (205,32KB)

 

 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wysłano w dniu 2 listopada 2023r.do osoby reprezentującej osoby składające petycję- w załączeniu treść zawiadomienia. PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji_.pdf (483,43KB)
Data publikacji: 04-10-2023 13:45 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 03-11-2023 13:23 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej