• Dzisiaj jest:
    środa, 21 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    10 °C

Dofinansowanie przedsiębiorstw

W ramach obowiązujących Programów Operacyjnych występują działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw umożliwiające realizację praktycznie każdego pomysłu biznesowego.

Najbardziej popularnym typem programu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego(w przypadku Opolszczyzny),w ramach którego występują działania ukierunkowane zarówno na rozwój mikro, małych jak i średnich przedsiębiorstw. W ramach wskazanego programu występuje możliwość wsparcia praktycznie każdej branży, w tym również z zakresu gastronomi i hotelarstwa. Wyłączenie dotyczy jedynie firm działających w branżach związanych z rolnictwem oraz przetwórstwem. Dla tych podmiotów przewidziany jest inny program, mianowicie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

PROW poza wsparcie np. branży przetwórczej ukierunkowany jest również na dofinansowanie rozwoju mikropodmiotów działających na terenie miejscowości do 5 tyś. mieszkańców. Kwestię tą szczegółowo reguluje tzw. linia demarkacyjna.

Poza wskazanymi programami występuje również szereg odmiennych działań powiązanych z innymi programami krajowymi jak np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje dofinansowanie np. dużych przedsiębiorstw lub też firm z branży internetowej.

Ze względu na bardzo trudne samodzielne ustalenie właściwego programu i działania dla określonego przedsiębiorstwa i inwestycji oraz wielość dokumentów programowych i wytycznych UE, zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia Centrum celem dokonania identyfikacji właściwego źródła finansowania planowej inwestycji. 

W przypadku samodzielnej próby zaznajomienia się z obowiązującymi dokumentami programowymi przedstawiamy Państwu trzy linki do stron internetowych właściwych instytucji wdrażających poszczególne programy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego: www.ocrg.opolskie.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.arimr.gov.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Godpodarka: www.parp.gov.pl

Data publikacji: 26-08-2011 12:04 Opublikował(a): Izabela Kołodziej