• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBRZEŃ WIELKI DO 2030 ROKU

Szanowni Państwo,

Podczas sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki, która odbyła się 30 listopada 2023 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku.

Dokument ten wyznacza misję oraz najważniejsze cele strategiczne, które nasz samorząd  będzie realizował w najbliższych latach.

Misja została określona jako odpowiednie i efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów lokalnych oraz pojawiających się szans rozwojowych dla wzrostu gospodarczego i inwestycyjnego gminy, poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców, aktywizacji i integracji wspólnoty lokalnej oraz wzmocnienie atrakcyjności gminnej oferty czasu wolnego. Natomiast cele operacyjne dotyczą

  1. Stymulowania rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i tradycji lokalnych oraz przedsiębiorczości mieszkańców.
  2. Zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym
    i społecznym.
  3. Zapewnienia dobrych warunków życia oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych, wspierających rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz przebiegiem konsultacji społecznych https://dobrzenwielki.pl/40/7888/strategia-rozwoju.html

Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dokumentu strategii, w tym radnym, przedstawicielom gminnych jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom urzędu. Dziękujemy również wszystkim instytucjom i sąsiednim gminom, które opiniowały naszą strategię. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, którzy wspólnie z nami tworzyli dokument.

 

Data publikacji: 01-12-2023 11:57 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 01-12-2023 13:06 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz