• Dzisiaj jest:
  niedziela, 16 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

LXVII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXVII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, 18 grudnia 2023 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.30.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 30.11.2023 do 18.12.2023 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2024 rok i Uchwała  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027
 • informacja Skarbniczki i Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 r. i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026
 • informacja Skarbniczki Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                                     Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 18.12.2023r.pdf (18,04MB)

Data publikacji: 12-12-2023 09:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 12-12-2023 09:23 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej