• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1893) minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie:

  • od 1 stycznia 2024r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4242 zł
  • od 1 lipca 2024r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4300 zł.

W związku z powyższym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi od 1 stycznia 2024 r. 382 zł (tzn. 9% x 4.242 = 382,00 zł), natomiast od dnia 1 lipca 2024 r. – 387 zł (tzn. 9% x 4.300 = 387 zł).

Ponadto Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2024r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej tej działalności oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania. Wraz w wyżej wymienionym oświadczeniem należy złożyć w Kasie odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2024 r., jednak nie później niż w terminie 14 dni od  dnia jej otrzymania.

Rolnicy, którzy w 2024 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości  dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu w działów specjalnych produkcji rolnej.   

WAŻNE !!!

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2024 r. 

 

Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń

 

Data publikacji: 13-12-2023 12:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 13-12-2023 12:23 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej