• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  27 °C

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki znajdują się drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie.

Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada Urząd Gminy tel. 77/4695524,  za odśnieżanie dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, a za drogi wojewódzkie odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Zestawienie dróg odśnieżanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (Obwód drogowy Kotórz Mały) Odpowiedzialny pan. J. Halupczok tel. 77/421 20 91 lub 603 875 983
- droga powiatowa nr 1725 Dobrzeń Wielki – Brzezie –Świerkle (ul. Piastowska w Dobrzeniu Wielkim, ul. Wiejska w Brzeziu, oraz ul. Słowackiego i Mickiewicza w Świerklach
- droga powiatowa nr 1708 Chróścice – Kup wraz z ul. A.Kosnego, Korfantego
- droga powiatowa nr 1702 Czarnowąsy – Świerkle (ul. Wolności w Czarnowąsach, ul. Piastowska w Świerklach)
- droga powiatowa nr 1707 Czarnowąsy – Krzanowice (od ul. J. Kani w Czarnowąsach oraz Armii Ludowej w Krzanowicach

Zestawienie dróg odśnieżanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
- droga wojewódzka nr 457 Dobrzeń Wielki-Chróścice (ul. Wrocławska w Dobrzeniu Wielkim, ul. 1 maja, Powstańców Śl i Dąbrowa w Chróścicach  - Oddział Terenowy w Grodkowie odpowiedzialny pan Zbysław Bil tel 604 529 835

- droga wojewódzka nr 454 Czarnowąsy –Borki-Dobrzeń Mały-Dobrzeń Wielki-Kup (ul. Jagiełły w Czarnowąsach, ul. Opolska w Borkach, ul. Opolska w Dobrzeniu Małym, ul. Opolska i Namysłowska w Dobrzeniu Wielkim, ul. Katowicka i 1 Maja w Kup)  - Oddział Terenowy w Oleśnie tel. Od pon-piątku 7-15   34/350 91 90, od godz 15-7.00 i soboty, niedziele i święta  34/ 350 91 99 – osoba odpowiedzialna p. Franciszek Leś  tel 504 029 646

- droga wojewódzka nr 461 ul. Brynicka w Kup - Oddział Terenowy w Oleśnie tel. Od pon-piątku 7-15   34/350 91 90, od godz 15-7.00 i soboty, niedziele i święta  34/ 350 91 99 – osoba odpowiedzialna p. Franciszek Leś  tel 504 029 646.


Za zimowe utrzymanie dróg gminnych  w każdej miejscowości Gminy odpowiedzialni są również Sołtysi

m. Borki – Pani Weronika Zowada   tel 509 705 271
m. Brzezie – pan Tomasz Gabor   tel 501 256 575
m. Chróścice – pani Aldona Kwosek tel 600 859 625
m. Czarnowąsy – Pani  Krystyna Pietrek   tel. 77/ 469 10 05
m. Dobrzeń Mały – Jan Kołodziej   tel 77/ 469 65 87
m. Dobrzeń Wielki – pan Bernard Żmuda tel. 697 462 873
m. Krzanowice – Norbert Waleska   tel. 77/469 13 69
m. Kup – pan Janusz Piontkowski tel 501 235 028
m. Świerkle – Jan Jałowy  77/ 469 63 23

Zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny. Obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady sniegu.

Zapewnienie w okresie zimowym pełnej i stałej przejezdności dróg twardych bez jakichkolwiek przerw i utrudnień w ruchu jest niemożliwe, gdyż drogi gminne odpowiadają V i VI standardowi zimowego utrzymania dróg.

standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardy z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte

Po ustaniu opadów

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencji

   V

 

Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny – 16h

-zajeżdżony – występuje

-języki śnieżne – występują

-zaspy- występują do 24h

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź – 8h

-śliskość pośniegowa – 10h

   VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odsnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi

- luźny – występuje

-zajeżdżony – występuje

-nabój  śnieżny – występuje

-zaspy- występują do 36h

-dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36h

 

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź – 12h

- śliskość pośniegowa – 12h

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dn 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz 391) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną przy granicy nieruchomości. Zwały śniegu utrudniające wjazd do posesji prywatnych usuwają właściciele posesji . Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników,  zjazdów i dróg prywatnych na jezdnię.

Kto nie wywiązuje się z powyższego obowiązku podlega karze grzywny (art. 10 ust 2 w/w ustawy)

Zgodnie z art. 30 ustawy z dn 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 nr 19, poz 115) utrzymywanie zjazdów (budowa, remont, oczyszczanie, odśnieżanie) na posesje i działki łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników posesji, a także utrzymanie dróg prywatnych należy do ich właścicieli.

 

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej dla dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

 • Jeżeli grubość warstwy śniegu przekracza 5 cm lub powstają inne zjawiska powodujące śliskość, o rozpoczęciu akcji decyduje sołtys danej wsi powiadamiając odpowiedzialną dla danej wsi osobę ze strony wykonawcy zamówienia
 • Prowadzenie prac powinno być zgodne z obowiązującymi na danej drodze lub ulicy kierunkiem ruchu
 • Śnieg należy usuwać z jezdni na pobocze. Zwały śniegu utrudniające wjazd do posesji prywatnych usuwają właściciele posesji . Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników,  zjazdów i dróg prywatnych na jezdnię.
 • Stosowana prędkość nośników w granicach 15 do 40 km/godz
 • Parkingi, zatoki autobusowe i pętle autobusowe mają być odśnieżone na całej powierzchni
 • Przed przejazdem kolejowym należy zebrany śnieg usunąć na pobocze
 • Przy przejeżdżaniu przez tory pługopiaskarka musi mieć pług wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Likwidacje śliskości prowadzone są w następujących miejscach:

 • Na włączeniach dróg i ulic gminnych do dróg powiatowych lub wojewódzkich – 15m od skrajnej krawędzi jezdni drogi wyższej kategorii
 • Na skrzyżowaniu dróg i ulic gminnych – 15m w każdą stronę skrzyżowania
 • Na przejazdach kolejowych – 15m przed i za przejazdem, licząc od skrajnych szyn
 • Na stromych podjazdach (powyżej 10%spadku) – na całej długości
 • Na odcinkach dróg dłuższych niż 300m – posypywanie punktowe co 200m drogi o długości punktowego posypu nie mniej niż 25m

                                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                                           Henryk Wróbel

Data publikacji: 10-12-2012 12:28 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 10-12-2012 12:34 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej