• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    0 °C

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki

Szanowni Państwo,

Na wczorajszej sesji Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030. Jest to drugi dokument strategiczny, który umożliwia ubieganie się o środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne wskazane w obszarze objętym rewitalizacją.

W dokumencie ujęto pięć inwestycji, w tym trzy dotyczące obiektów sportowych znajdujących się przy Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Sportowymi, Zespole Szkół i Torze w Dobrzeniu Wielkim,  a także zagospodarowanie terenów wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Pięć projektów inwestycyjnych zostało uzupełnionych projektami społecznymi. Dzięki temu przeprowadzony w gminie Dobrzeń Wielki proces rewitalizacji umożliwi poprawę sytuacji społecznej w obszarze zdegradowanym poprzez ograniczenie zidentyfikowanych problemów
i ich potencjalnych skutków. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego w oparciu o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz działalność instytucji kultury i sportu w gminie pozwolił na budowanie kapitału ludzkiego poprzez wspieranie rozwoju pasji, odkrywania talentów i doskonalenie umiejętności mieszkańców obszaru rewitalizacji i całej gminy. Dzięki rozwojowi oferty wydarzeń sportowych i kulturalnych możliwe będzie realne włączenie wszystkich mieszkańców w życie gminy, zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz wzmocnienie partycypacji w dalszych procesach rozwojowych. Dogodne warunki do realizacji inicjatyw społecznych stworzą inwestycje w infrastrukturę publiczną. Modernizacja
i poprawa funkcjonalności terenów rekreacyjno-sportowych oraz obiektów użyteczności publicznej umożliwią pełne wykorzystanie ich potencjału społecznego. W efekcie wdrożonej interwencji obszar rewitalizacji będzie miejscem oferującym wysoką jakość życia, a mieszkańcy będą się cieszyć dobrym dostępem do atrakcyjnej oferty usług publicznych i infrastruktury. Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji wesprze Komitet Rewitalizacji, który będzie powołany w niedalekiej przyszłości. O szczegółach wyboru członków Komitetu Rewitalizacji będziemy Państwa informować. W załączniku znajdziecie Państwo cały dokument. Zachęcamy do lektury Jednocześnie dziękujemy SWIG Delta Partner za wsparcie w procesie przygotowania GPR-u dla naszej gminy.

PDFGPR Dobrzeń Wielki.pdf (5,61MB)

Data publikacji: 19-12-2023 10:39 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 19-12-2023 10:39 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz