• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Bezpieczny budynek – czyli jaki?

Bezpieczny budynek – czyli jaki?

 

W gospodarstwie rolnym zwykle dużo się dzieje. Jest ono jednocześnie domem i miejscem pracy, dlatego czasami trudno jest odróżnić miejsca bezpieczne od tych, w których wolno przebywać wyłącznie dorosłym, wykonującym codzienne obowiązki.

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z kilkoma elementami. Gospodarstwo musi być właściwie zorganizowane czyli np. część mieszkalna musi być oddzielona od części produkcyjnej i musi panować porządek, a przestrzeń powinna być właściwie oznakowana. Właściwie zorganizowana przestrzeń to pewność, że osoby przebywające w gospodarstwie są bezpieczne i nie mają dostępu do niebezpiecznych miejsc i narzędzi.

Ważnym elementem jest monitorowanie zagrożeń wypadkowych i naprawianie uszkodzeń, ponieważ bezpieczny budynek to zadbany budynek. Budynki rolnicze należy co jakiś czas remontować. Nie wolno dopuścić do jakichkolwiek ubytków i uszkodzeń fundamentów, ścian, stropów, dachów czy pokryć dachowych. Zły stan techniczny budynków zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków i może stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie siedliska.

Drzwi w budynkach inwentarskich i gospodarczych powinny być wyposażone w elementy zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem. Wejścia do budynków rolniczych nie powinny zawierać progów. W miarę możliwości należy usunąć istniejące w budynkach progi, a jeśli to niemożliwe – oznakować je, podobnie jak nisko zamieszczone nadproża, stosując barwy ostrzegawcze (np. ukośne czarno-żółte pasy). W nowobudowanych pomieszczeniach inwentarskich nie stosować progów.

Budynki muszą być równomiernie oświetlone, a przepalone żarówki należy na bieżąco wymieniać. W  pomieszczeniach budynków inwentarskich i  garażach należy zapewnić właściwe oświetlenie i wentylację. Włączniki światła i wentylacji powinny być umieszczone przy każdym wejściu. Wszystkie budynki gospodarcze, inwentarskie, garaże, wiaty i inne powinny posiadać sprawną instalację elektryczną i odgromową, wykonaną i konserwowaną przez wykwalifikowanych specjalistów.

Należy zachować porządek w miejscu składowania maszyn jak i w pomieszczeniach do składowania sprzętów i narzędzi. Pomieszczenia do przechowywania należy zamykać, a klucz trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe, otwory w stropach i ścianach służące do zrzucania pasz i słomy, należy zabezpieczać balustradami składającymi się z poręczy ochronnych, a w połowie wysokości między poręczą a listwą zaporową powinno się umieszczać poręcz pośrednią lub przestrzeń tę wypełnić w sposób zabezpieczający przed wypadnięciem.  Włazy pionowe na strychy powinny posiadać uchwyty do zamocowania drabiny, ułatwiające bezpieczne wejście i zejście. Należy także zamocować uchylną barierkę zabezpieczającą osobę pracującą na strychu przed upadkiem z wysokości. Wszystkie podwyższenia, pomosty, włazy ścienne, otwory zrzutowe, wyloty schodów i inne otwory technologiczne powinny być ogrodzone barierkami lub ramami ochronnymi.

W halach udojowych z kanałami udojowymi, na ciągach komunikacyjnych szczególnie narażonych na wodę lub odchody zwierzęce, a także przy schodach należy zastosować poręcze lub barierki oraz podłoża o właściwościach antypoślizgowych. W przypadku występowania zmian poziomu powierzchni zamieszczać informacje o zagrożeniu. Budynki inwentarskie należy zabezpieczać przed dostępem zwierząt domowych i poddawać okresowej dezynfekcji, dezynsekcji, a w razie konieczności również deratyzacji.

Na potrzeby higieniczno-sanitarne należy wygospodarować pomieszczenie lub jego część z dostępem do bieżącej wody i środków do dezynfekcji rąk. Konieczne jest wydzielenie i  oznaczenie miejsca do  składowania materiałów niebezpiecznych.

Pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze powinny być wyposażone w apteczki i  podręczny sprzęt gaśniczy, a  miejsca ich przechowywania powinny być właściwie oznakowane i łatwo dostępne.

Dobrze zorganizowane gospodarstwo rolne to gwarancja bezpieczeństwa.

 

Iwona Porowska

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Opracowano na podstawie materiałów  informacyjnych  KRUS

Data publikacji: 09-01-2024 11:11 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 09-01-2024 11:11 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej