Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 11074 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1974

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost. meteo. Oblodzenie/1 z 21.01.21
  ... opolskie - IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu ...... Komunikat jest ważny od 21-01-2022 23:05:00 do ...... 09:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Intensywne opady śniegu/1 dn. 21.01.2022
  ... opolskie powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki. ...... Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost ...... Komunikat jest ważny od 21-01-2022 13:00:02 do ...... 08:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • KONKURS KRUS-u dla dzieci
  ... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs ...... a Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w ...... arstwie Rolnym Zapraszamy dzieci ...... ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci ...... a Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie ...... pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. ...... Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław ...... arnek. ...... Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i ...... zawodowych rolników. ...... Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie ...... arstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu ...... szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ...... nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. ...... Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko ...... adków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o ...... agrożeniach wypadkowych związanych z upadkami ...... w gospodarstwach rolnych. ...... Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku ...... ał”. ...... mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z ...... lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie ...... ania zgłoszeń do konkursu. ...... Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. ...... 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. ...... Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy ...... ać w terminie do 15. ...... pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres ...... ału Regionalnego KRUS, w którym podlega ...... rodzic/opiekun prawny dziecka. ...... Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22. ...... 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. ...... 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 ...... ac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS ...... 20 najlepszych rymowanek. ...... Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. ...... Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku. ...... Szczegóły w Regulaminie Konkursu Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z ...... ateriałami edukacyjnymi opracowanymi dla ...... które znajdują się pod linkiem:  https://www. ...... aktualnosci/? ...... amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News& ...... action%5D=detail& ...... ash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292 W ...... adku pytań prosimy o kontakt z   ...... ajbliższym OR KRUS (adresy OR) lub Biurem ...... (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus. ...
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  ... a podstawie art. ...... 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... 1372) zwołuję XL sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek, dn. ...... 27 stycznia 2022 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 28. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 5. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ...... i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na ...... ata 2022–2025 • informacja Skarbnika Gminy • ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów • ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • przedst. ...... opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ. ...... • dyskusja • głosowanie 6. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...... Dobrzeń Wielki-4 • informacja Wójta Gminy • przedstawienie opinii Komisji ...... arki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 7. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ...... Chróścice" • informacja Wójta Gminy • przedstawienie opinii Komisji ...... arki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 8. ...... Uchwała w sprawie diet przysługujących sołtysom w gminie ...... Wielki • informacja Wójta Gminy • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów • ...... a • głosowanie 9. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu ...... awarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony ...... niż 3 lata (akwen „Okoniówka”) • informacja Wójta Gminy • przedstawienie opinii Komisji ...... i Finansów • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 10. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu ...... awarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony ...... niż 3 lata (nieruchomość gruntowa w Chróścicach) • informacja Wójta Gminy • ...... awienie opinii Komisji Budżetu i Finansów • ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 11. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ...... • informacja Wójta Gminy • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów • ...... awienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 12. ...... Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     ...... Roman Kołbuc   ...
 • Ostrzeż.meteo. Oblodzenie/1 z 20.01.2022
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po ...... adach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. ...... Temperatura powietrza po południu obniży się do -2°C; -1°C, ...... atura przy gruncie do około -2°C. ...... Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez następną dobę. ...... Komunikat jest ważny od 20-01-2022 06:00:01 do ...... 17:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki