Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 12639 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2195

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost.meteo - Oblodzenie/1 z 04.02
  ... opolskie powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, Opole, opolski i ...... Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, ...... Temperatura minimalna do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie do -5°C. ...... Komunikat jest ważny od 04-02-2023 03:00:02 do ...... 08:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Ost.meteo - Silny wiatr/1 z 02.02.2023
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w ...... ach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 02-02-2023 20:30:01 do ...... 03:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • KLUB SENIORA W DOBRZENIU WIELKIM
  ... Szanowni Państwo! ...... Dzisiaj w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu ...... nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu dla naszych aktywnych Seniorów. ...... Na pierwszym piętrze GOK-u, prócz sali spotkań, znajduje się zaplecze kuchenne, a ...... piwnicy budynku - sala do ćwiczeń i rehabilitacji. ...... Wyremontowane pomieszczenia zostały wyposażone z myślą o seniorach, ich potrzebach i ...... aktywnościach. ...... Na utworzenie Klubu Seniora pozyskano 157. ...... zł z Wieloletniego Programu "Senior +". ...... Gmina Dobrzeń Wielki dołożyła 39. ...... Projekt kosztował ostatecznie 196. ...... Nad całością realizacji czuwały Panie Marieta Kupka - Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu ...... oraz Pani Elwira Szpajcher - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy ...... Dobrymi duchami całej operacji są: Pani Krystyna Gierok - wieloletni koordynator ...... ałalności senioralnej oraz Radna Gminy Dobrzeń ...... a także Pan Piotr Szafrański - Dyrektor GOK-u. ...... Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie w realizację tego projektu, z którego ...... ać będą nasi wspaniali Seniorzy. ...... Podczas dzisiejszej uroczystości towarzyszył nam Pan Mieczysław Wojtaszek - ...... Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, ...... przekazał list Wojewody Opolskiego. ...... W liście czytamy m. ...... "Człowiek z natury swoje szczęście odnajduje w spotkaniu z drugą osobą - myślę, że ...... Seniora w Dobrzeniu Wielkim będzie właśnie tym miejscem, w którym każdy Senior ...... będzie spędzał czas. ...... My też mamy taką nadzieję i w związku z tym gorąco zachęcamy ...... aszych Seniorów do korzystania z nowych sal. ...... Dziękujemy także przedstawicielom regionalnych i lokalnych mediów: Radia Opole, Radia ...... a, Opowiecie Info, Echa Gmin, TVP 3 Opole za ...... podczas dzisiejszej uroczystości i relacje z wydarzenia. ......   Poniżej publikujemy zdjęcia z dzisiejszej uroczystości. ...
 • KOMUNIKAT nr 1/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  ... anowni Państwo, w związku z sezonem ...... oraz panującymi w tym okresie niekorzystnymi ...... arunkami atmosferycznymi, mogącymi spowodować ...... obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, ...... a mienia lub środowiska Powiatowy Inspektor ...... adzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego ...... aaścicielom oraz zarządcom obiektów ...... anych o ciążących na nich ustawowych ...... ach wynikających z art. ...... 61 ustawy Prawo budowlane (tj. ...... 2351 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. ...... 2, który to obliguje właścicieli i zarządców do zapewnienia bezpiecznego ...... ania obiektu w razie wystąpienia czynników ...... oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: ...... adowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, ...... wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe ...... a rzekach i morzu oraz jeziorach i ...... ach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku ...... następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim ...... mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. ...... Ponadto w myśl art. ...... obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez ...... aściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego ...... ania obiektu każdorazowo w przypadku ...... a okoliczności,o których mowa w przytoczonym ...... Oznacza to, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobligowany jest do ...... ania obiektu budowlanego w sposób zgodny z ...... przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także utrzymywania w ...... ależytym stanie technicznym i estetycznym, tak ...... aby nie doszło do nadmiernego pogorszenia jego ...... aściwości użytkowych i sprawności technicznej, ...... mogłoby skutkować wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia dla ...... a, zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa dla mienia ...... środowiska. ...... wiąże się to z koniecznością usuwania nadmiaru śniegu z dachu i ewentualnie innych ...... obiektu, sopli, nawisów lodowych oraz śniegowych, tworzących się na elementach ...... budowlanego, jak również zabezpieczeniem elementów (przedmiotów), które ...... stać się niebezpieczne wskutek wichury. ...... Przypominam także, że zgodnie z art. ...... 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. ...... 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie ...... apewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu ...... anego podlega grzywnie, karze ograniczenia ...... albo pozbawienia wolności do roku. ...... Mając powyższe na względzie wnoszę o przestrzegania przepisów ...... ających z Prawa budowlanego. ...... Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego        ...... dla powiatu opolskiego       ...... Monika Drożyńska-Delinowska Opole, styczeń 2023r. ...
 • Ost.meteo - Silny wiatr/1 z 01.02.2023
  ... opolskie wszystkie powiaty. ...... Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w ...... ach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. ...... Komunikat jest ważny od 01-02-2023 13:00:01 do ...... 12:00:00


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu ...... dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania ...


Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki