Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 13959 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2093

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Inwestycje i dotacje w gminie Dobrzeń Wielki
  ... Drodzy Mieszkańcy,   Choć mamy sezon ...... w pełni to nie zwalniamy kroku i działamy na pełnych ...... W naszej gminie prowadzimy szereg inwestycji z myślą o mieszkańcach jak i osobach, ...... e nas odwiedzają. ...... Na półmetku są pracę związane z „Modernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy w ...... eniu Wielkim”. ...... Roboty zgodnie z umową planujemy zakończyć w grudniu br. ...... Następną bardzo ważną inwestycją, której realizację rozpoczęliśmy w lipcu jest ...... ebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na ...... entrum Opiekuńczo Mieszkalnego wraz ze zmianą ...... użytkowania” w miejscowości Chróścice. ...... Zakończenie tego zadania planowane jest na koniec sierpnia 2023 roku a jego ...... 16 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji ...... egicznych wyniesie 3 800 000 zł oraz z ...... Inwestycji Lokalnych 1 000 000 zł. ...... Dodatkowo Gmina Dobrzeń Wielki w ramach tego projektu zakupi 9-cio osobowy samochód ...... do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 202 500 zł. ...... Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez nas, w tej chwili, jest współfinasowana z ...... egionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... ego na lata 2014 – 2020 „Przebudowa ul. ...... Sienkiewicza i odcinka ul. ...... Kwaśnej w m. ...... Chróściceetap 2” Wartość umowna tej inwestycji drogowej wynosi 1. ...... złotych, w tym dofinansowanie 1 133 448,00. ...... Termin wykonania tego zamówienia upływa 13. ...... Bezpośrednio w sąsiedztwie tej drogi znajdują się dwie następne inwestycje ...... e. ...... Obie współfinansowane z kolei z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. ...... Pierwsza z nich to „Remont odcinka drogi gminnej ul. ...... Polnej” w Chróścicach o wartości 115. ...... zł z czego dofinansowanie wynosi 95. ...... Termin wykonania tego zadania kończy się 22. ...... Trzecia inwestycja drogowa realizowana w Chróścicach to „Remont odcinka ...... gminnej ul. ...... Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I” o wartości 192 179,92 zł, w tym ...... e wynosi 158. ...... Termin jego wykonania upływa z kolei 22. ...... chwila powinny rozpocząć się pracę związane z Rozbudową sieci oświetlenia drogowego wraz ...... przyłączeniem dodatkowych stanowisk oświetlenia w Kup ul. ...... Brzozowej, w Chróścicach Nad Ujściem i w Dobrzeniu Wielkim na ul. ...... Kopernika. ...... zł a wykonanie zadania przewidziano na 4 miesiące od podpisania umowy. ...... Inwestycją, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ...... programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej to wyposażenie Dziennego Domu Pobytu dla ...... eniorów, który będzie się mieścił w Gminnym ...... Koszt projektu to 200 000 złotych, z czego dofinansowanie w ramach programu ...... eloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, ...... edycja 2022 wynosi 160 000 zł. ...... Chcieliśmy również Państwa poinformować, że wspólnie z Zarządem Województwa, w ramach ...... egionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... ego na lata 2014-2020, będziemy realizować ...... ekt partnerski pn. ...... Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim polegający na ...... eniu 2 mieszkań dla migrantów wojennych z ...... przebywających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, w oparciu o istniejącą komunalną bazę ...... eszkaniową, wymagającą remontu kapitalnego. ...... Wartość tego projektu to 378 000,00 zł i jest on w 100% sfinansowany ze środków ...... ewnętrznych. ...... W trakcie realizacji jest również projekt z Programu Operacyjnego Polska ...... zł polegający na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, który w ...... kompleksowy zabezpieczy funkcjonowanie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Dofinasowanie do projektu w tym przypadku wynosi 100% jego wartości. ...... Kolejna duża ważna inwestycja to „Budowa stołówki wraz z niezbędną ...... techniczną w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Reymonta” , która w tej chwili znajduje się na ...... etapie przygotowywania procedury przetargowej. ...... Rozpoczęcie prac planujemy w IV kwartale br. ...... a zakończenie do końca przyszłego roku. ...... Wartość tego zadania to 5 498 761,58 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ...... Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 825 000 zł. ...... W fazie projektowej znajdują się z kolei tematy związane z ...... ebudową ulicy Sienkiewicza w Dobrzeniu ...... elkim”, „ Termomodernizacją budynku szatni na ...... LZS TOR w Dobrzeniu Wielkim”, „Przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku ...... podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup” oraz „Rozbudową drogi ...... ewódzkiej nr 461 na odc. ...... Kup - Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej ( dł. ...... Jesteśmy w trakcie pisania wniosków o dofinansowanie z ...... ego Fundusz Rozwoju Dróg do „Remontu ulicy ...... ej w Dobrzeniu Wielki’ i „Remontu ulicy ...... elnej w Dobrzeniu Wielki”. ...... Prócz wyżej wymienionych inwestycji prowadzimy również cały innych szereg ...... związanych z naszymi drogami, rowami, zielenią, boiskami i pozostałą infrastrukturą ...... Co ważne podkreślenia, w obecnej sytuacji budżetowej, wszystkie nasze, ...... e na szeroką skalę działania nie byłyby ...... e do realizacji bez aktywnego i skutecznego ...... środków zewnętrznych. ...
 • BUKIETY ŚWIĄTECZNE
  ... Ośrodek Kultury i Koło Gospodyń Wiejskich "Dobrzenianki" zapraszają na ...... eczne warsztaty florystyczne. ...... Szczegóły na plakacie. ...... Polecamy! ...
 • Dobrzeński Festyn Pokoleniowy
  ... Państwo, W imieniu organizatorów zapraszamy na Dobrzeński ...... estyn Pokoleniowy organizowany przez TOR ...... eń Wielki. ...... Szczegóły na plakacie ...
 • Informacje dla rolników
  ... w rolnictwie – statystyka – jednorazowe odszkodowanie Poprawa bezpieczeństwa ...... efekt wieloletniego działania Kasy. ...... Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, ...... ekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka ...... e, a także zachęca rolników do usuwania ...... eń i stosowania rozwiązań poprawiających ...... i bezpieczeństwo pracy. ...... Mimo tego wypadki się zdarzają. ...... W skali Kraju dane na temat wypadków przy pracy w rolnictwie ...... W 2021 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 12 088 ...... o 1 114 (10,2%) więcej niż w 2020 roku. ...... Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym ...... uznano 11 597 zdarzeń – o 1 640 (16,5%) więcej niż w poprzednim roku. ...... Wypłacono 9 595 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku ...... zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. ...... o 1 723 (21,9%) więcej niż w 2020 roku. ...... Wydano 3 267 decyzji odmownych, tj. ...... o 61 (1,8%) mniej niż w 2020 roku. ...... Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek ...... z grup: • „upadek osób” – 4 812 poszkodowanych, co stanowiło ...... wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań; • „pochwycenie i ...... erzenie przez części ruchome maszyn i ...... eń” – 1 221 poszkodowanych, tj. ...... 12,7% wypadków, • „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 1 130 ...... 11,8% wypadków, • „inne zdarzenia” – 955 poszkodowanych, tj. ...... większości przypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań (60,6%) orzeczono ...... erbek na zdrowiu nie przekraczający 5%. ...... Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2021 roku wyniósł 8,4 ...... na 1 000 ubezpieczonych. ...... Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: podlaskim (10,8), ...... (10,7), wielkopolskim (10,2), warmińsko-mazurskim (9,4) ...... lubelskim (9,2), a najniższą w województwach: opolskim i śląskim (4,8). ...... W 2021 roku odnotowano 45 wypadków śmiertelnych, o 10 (28,6%) więcej niż w 2020 roku. ...... Zgłoszono 267 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu ...... śmierci wskutek choroby zawodowej, o 35 (11,6%) więcej niż w analogicznym ...... esie ubieego roku. ...... Wydano 106 decyzji odmownych i 209 przyznających. ...... do roku 2020 zwiększyła się liczba decyzji odmownych o 33 (45,2%), a liczba ...... zmniejszyła się o 24 (10,3%). ...... 197 przypadków chorób zakaźnych (głównie boreliozy), 5 – chorób układu oddechowego, 4 ...... chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem ...... pracy, przypadki chorób skóry i 1 przypadek zatrucia substancjami chemicznymi. ...... W  I kwartale 2022 r. ...... zgłoszono do KRUS 2 940 zdarzeń wypadkowych, o 150 (4,9%) mniej niż w ...... okresie 2021 roku. ...... Decyzje odmowne podjęto wobec 847 spraw, wydając ich o 16 (1,9%) mniej ...... w I kwartale ubieego roku, a wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono ...... e wobec 2 362 wypadków przy pracy rolniczej, ...... tym 14 ze skutkiem śmiertelnym. ...... Odnotowano zmniejszenie liczby decyzji przyznających jednorazowe odszkodowania ...... 292 (11,0%) oraz zwiększenie liczby wypadków śmiertelnych o 7. ...... W skali województwa opolskiego dane na temat wypadków przy pracy w rolnictwie ...... 180, liczba wypadków uznanych za wypadek przy pracy rolniczej 172, liczba wypadków ...... wypłatę jednorazowego odszkodowania 119, liczba wypadków ...... ertelnych 2, liczba chorób zawodowych 1. ...... W I kwartale 2022 r. ...... 48, liczba wypadków zakończonych wydaniem decyzji odmownej 8, liczba wypadków ...... wypłatą jednorazowych odszkodowań 41, liczba wypadków ...... ertelnych 1, Liczba chorób zawodowych,  z ...... których wypłacono jednorazowe odszkodowania 0. ...... Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, ...... rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy ...... rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubezpieczonego, który ...... wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. ...... Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, ...... jeżeli:        ...... spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub    ...... będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków ...... Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane ...... zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności ...... z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem ...... na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, ...... na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, ...... lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w ...... e powrotnej,       ...... lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności ...... z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, ...... lub w drodze do miejsca wykonywania czynności albo w drodze ...... ej. ...... W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe ...... enie wywołane przyczyną zewnętrzną, które ...... podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w ...... e o pomocy przy zbiorach, o których mowa w art. ...... 91a ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników Pomoc przy zbiorach owoców ...... warzyw obejmuje następujące czynności: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół ...... roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub ...... e zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, ...... tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności ...... na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, ...... echowywania lub sprzedaży lub związanych z ...... elęgnowaniem i poprawą jakości plonów. ...... Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić jak najwcześniej, bez zbędnej ...... (najlepiej w ciągu 14 dni od zdarzenia) jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od ...... jego zaistnienia. ...... Późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ...... enia jego okoliczności mogą skutkować odmową ...... do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na ...... lub śmierci w skutek wypadku. ...... Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, ...... ezpośrednio w siedzibie KRUS lub w Placówce ...... erenowej KRUS, w której poszkodowany jest ...... ezpieczony, za pośrednictwem poczty, ...... elefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez ...... ePUAP. ...... Zgłaszając wypadek należy pamiętać w szczególności o: zabezpieczeniu w miarę ...... miejsca i przedmioty związane z wypadkiem; udostępnieniu miejsca wypadku i ...... edmiotów związanych z wypadkiem; wskazaniu ...... wypadku; dostarczeniu posiadanej dokumentacji leczenia; udzieleniu informacji i ...... echstronnej pomocy pracownikowi Kasy ...... emu przez Prezesa Kasy do prowadzenia ...... dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. ...... Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego ...... długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej ...... złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. ...... W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu ...... i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego ...... erbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ...... ezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy ...... rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. ...... Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się ...... 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, proporcjonalnie do ...... eślonego procentowo - w wyniku postępowania ...... eczniczego - stałego lub długotrwałego ...... erbku na zdrowiu. ...... Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, ...... e powoduje upośledzenie jego czynności nie ...... e poprawy. ...... Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek ...... ego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej ...... zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający ...... miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. ...... jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ...... ego wypadkiem przy pracy rolniczej lub ...... zawodową wynosi 1 033,00 zł za każdy procent tego uszczerbku. ......     Na podstawie materiału Biura Prewencji Centrala KRUS ...... Iwona Porowska Kierownik  Wydziału Świadczeń OR KRUS w ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki