Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: e
znaleziono plików: 13279 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1974

 • Pismo ogólne
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1
 • Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach oraz lasach osób fizycznych
 • Ost. meteo. Oblodzenie/1 z 21.01.21
  ... opolskie - IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu od 02:00/22. ...... Komunikat jest ważny od 21-01-2022 23:05:00 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • Intensywne opady śniegu/1 dn. 21.01.2022
  ... ewództwo opolskie powiaty: głubczycki, nyski i ...... Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do ...... Komunikat jest ważny od 21-01-2022 13:00:02 do ......


  Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z ...... egionalnego Systemu Ostrzegania ...

 • KONKURS KRUS-u dla dzieci
  ... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla ...... eci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w ...... e Rolnym Zapraszamy dzieci rolników ...... ezpieczonych w KRUS do udziału w III ...... Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem ...... ezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków ...... Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. ...... Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz ...... ejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych ...... Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na ...... erenie gospodarstwa rolnego, a także ...... e Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, ...... związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom ...... ej 16 lat. ...... Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i ...... upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób ...... Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”. ...... W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których ...... ej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ...... ezpieczeniu społecznemu rolników w okresie ...... zgłoszeń do konkursu. ...... Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. ...... 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach ...... Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy ...... esłać w terminie do 15. ...... pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres ...... Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. ...... Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22. ...... 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. ...... 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród ...... prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. ...... Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. ...... Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku. ...... Szczegóły w Regulaminie Konkursu Zachęcamy uczestników Konkursu ...... zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które ...... się pod linkiem:  https://www. ...... ews_pi1%5Bnews%5D=3618& ...... ews_pi1%5Bcontroller%5D=News& ...... ews_pi1%5Baction%5D=detail& ...... e7eeb6af699e1292 W przypadku pytań prosimy ...... kontakt z  najbliższym OR KRUS (adresy OR) lub Biurem Prewencji, tel. ...... (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus. ...
 • Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  ... podstawie art. ...... o samorządzie gminnym (t. ...... jedn. ...... 1372) zwołuję XL sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. ...... Sesja odbędzie się w czwartek, dn. ...... 2022 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. ...... Początek obrad o godz. ...... Proponuję następujący porządek obrad: 1. ...... Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. ...... Zatwierdzenie porządku obrad. ...... Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 28. ...... Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 5. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata ...... • informacja Skarbnika Gminy • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów • ...... edstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • przedst. ...... • dyskusja • głosowanie 6. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...... eń Wielki-4 • informacja Wójta Gminy • ...... edstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 7. ...... Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ...... wsi Chróścice" • informacja Wójta Gminy • przedstawienie ...... Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 8. ...... Uchwała w sprawie diet przysługujących sołtysom w gminie Dobrzeń ...... elki • informacja Wójta Gminy • ...... edstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... dyskusja • głosowanie 9. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ...... dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ...... en „Okoniówka”) • informacja Wójta Gminy • ...... edstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 10. ...... Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ...... dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ...... eruchomość gruntowa w Chróścicach) • ...... Wójta Gminy • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów • ...... edstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 11. ...... Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ...... eków • informacja Wójta Gminy • ...... edstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów ...... przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. ...... i Ochrony Środowiska • dyskusja • głosowanie 12. ...... Interpelacje i wolne wnioski. ...... Sprawy różne. ...... Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. ...... Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki        ...

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki