• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  25 °C

LXVIII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. 

       Sesja odbędzie się w czwratek 25 stycznia 2024 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.30.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 18.12.2023 do 25.01.2024 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki" Pani Marcie Lityńskiej
 • informacja Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 • uroczyste przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobrzeń Wielki", wręczenie laureatce aktu nadania tytułu i okolicznościowej statuetki
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2024 r. i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027
 • informacja Skarbniczki Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2027
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sokołów w miejscowości Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, na czas nieoznaczony (punkt apteczny w Kup)
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                               Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.01.2024r.pdf (2,29MB)

Data publikacji: 18-01-2024 16:19 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 18-01-2024 16:22 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej