• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki

Przypominamy, że każda osoba, która mieszka w naszej gminie jest zobowiązana do zameldowania się w Urzędzie Gminy lub przez Internet, wystarczy mieć profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Wiele osób zamieszkujących naszą gminę jest zameldowana na stałe w Opolu lub gminach ościennych. Wystarczy, że złożą one wniosek o zameldowanie czasowe nie rezygnując z meldunku stałego w innym miejscu, lub przemeldują się na stałe do Gminy Dobrzeń Wielki.

Apelujemy do wszystkich osób, które do tej pory tego nie zrobiły. Ilość osób zameldowanych na stałe lub czasowo w naszej gminie ma wpływ na udział gminy w dochodach z podatku PIT oraz na wysokość subwencji wyrównawczej. To są dwa bardzo ważne źródła finansowe, dzięki którym nasz samorząd może realizować inwestycje, dbać o utrzymanie placówek edukacyjnych, terenów gminnych, GOK, wspierać OSP i inne organizacje działające na rzecz naszych mieszkańców. Zachęcamy wszystkie osoby, które mieszkają na trenie naszej gminy, a są zameldowane na stałe gdzie indziej, żeby przemeldowały się do nas na stałe lub czasowo. To nic nie kosztuje, a może przynieść naszej społeczności same korzyści. Skoro mieszkacie Państwo w naszej gminie i korzystacie z infrastruktury, placówek oświatowych, terenów rekreacyjnych warto, poprzez zameldowanie się, wspomóc budżet gminy. 

Jednocześnie informujemy, że obowiązek meldunkowy w Polsce, nadal obowiązuje i dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej oraz cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022r. poz.1191 z późn.zm.) Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się w miejscu pobytu  stałego lub czasowego (cudzoziemcy planujący pobyt powyżej 90 dni muszą najpóźniej 30 dnia od przyjazdu do Polski dokonać meldunku). Obowiązek meldunkowy to nie tylko zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, ale też wymeldowanie się z tych miejsc. O obowiązku meldunkowym mówi się także w kontekście zgłoszenia wyjazdu za granicę i zgłoszenia powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce, bez wyjątku. Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat) lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat), powinny być zameldowane przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych. Nikt nie może być zameldowany w dwóch miejscach na pobyt stały lub czasowyale można równocześnie mieć meldunek stały i czasowy. Obowiązek meldunkowy można spełnić przez Internet, wystarczy mieć profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Możliwe jest także zameldowanie się we właściwym urzędzie osobiście lub przy pomocy pełnomocnika. Chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, poza dokumentami potwierdzającymi tożsamość konieczne jest przedstawienie umowy cywilnoprawnej, np. umowy najmu nieruchomości, odpisu z księgi wieczystej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu.  Do tego należy dołączyć także formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Usługa zameldowania jest bezpłatna.

 

 

 

 

Data publikacji: 25-01-2024 13:27 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 25-01-2024 13:28 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz