• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Spotkanie Aktywnych Seniorów

Stowarzyszenie seniorów  „Aktywni” spotkało się dzisiaj, by omówić sprawy funkcjonowania organizacji. Podczas zebrania Zwyczajnego Członków, przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok i głosowano w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Następnie przyjęto regulamin i przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Podjęto również uchwałę o ustaleniu wysokości składki członkowskiej. Skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej uległ zmianie. Przewodniczącą Zarządu została Pani Róża Kokot, zastępcą Przewodniczącej – Pani Apolonia Wilczek, Skarbnikiem – Pani Irena Gallus, członkami Zarządu – Panie Krystyna Gierok i Anita Kupczyk. W Komisji Rewizyjnej zasiadają Panie Regina Weber, Teresa Świtała oraz Pan Józef Bieniusa. Gościem spotkania był Pan Wójt Piotr Szlapa, który ze swojej strony złożył gratulacje i podziękowania całemu środowisku.

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie marginalizacji i jednoczesna aktywizacja osób w średnim i starszym wieku. W 2023 roku w poczet nowych członków przyjęto aż 19 osób. Pod koniec 2023 roku w skład Stowarzyszenia wchodziły 104 osoby. Rok 2023 obfitował w różnego rodzaju zadania, spotkania i wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz wsparcia ze strony Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego, organizacja realizowała swoje zadania statutowe. Członkowie aktywnie spędzali czas, integrowali się, brali udział w zajęciach manualnych, gimnastyce i prelekcjach. Uczestniczyli także w wyjazdach edukacyjnych do Świdnicy i Jawora, Kamieńca Ząbkowickiego, Kłodzka, Żywca i Skalnego Miasteczka. Stowarzyszenie zorganizowało również wyjazd na Galę Operetki w Mosznej oraz dwie zabawy taneczne
i spotkanie opłatkowe.

Aktywność dobrzeńskich seniorów wpływa na poprawę stylu życia i higieny intelektualnej osób starszych. Wzajemna integracja wzmacnia poczucie więzi, sprawczości i przynależności do wspólnoty.  

Naszym wspaniałym Seniorom życzymy dobrego zdrowia i humoru, a także czerpania radości ze wspólnych spotkań. Niech wszystkie noworoczne plany Stowarzyszenia pięknie się urzeczywistniają.   

 

Data publikacji: 31-01-2024 14:48 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 01-02-2024 10:00 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz